نویسنده = علی محمد موذنی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اقتباسات قرآنی در دیباچۀ تفسیر خزائن‌الأنوار و معادن‌الأخبار خاتون‌آبادی

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 103-121

10.22059/jlcr.2020.295804.1403

علی محمد موذنی؛ رسول جعفریان؛ طاهره سادات حسینی موحد


2. بررسی تأثیر استدراکات بلاغیون بر روایی و پایداری ساختارمندی ایضاح‌البلاغۀ خطیب قزوینی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 195-214

10.22059/jlcr.2018.68457

علی محمد موذنی؛ زهیر طیب؛ ولی االله شجاع پوریان


3. خویشاوندی «داستانک» و «حکایت» با نگاهی بر بهارستان جامی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-15

10.22059/jlcr.2017.232715.735

علی محمد موذنی؛ نسرین زرگرزاده دزفولی


4. درآمدی بر جایگاه فرایند اقناع در فنّ خطابه و مطالعات ادبی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 93-111

10.22059/jlcr.2015.54198

علی‌محمّد مؤذّنی؛ محمّد احمدی