کلیدواژه‌ها = شاهنامه
اثرپذیری مقدمۀ کوش‎نامه از دیباچۀ شاهنامه با تأکید بر تحمیدیه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 35-58

10.22059/jlcr.2021.318680.1628

فاطمه حاجی رحیمی؛ اقدس فاتحی؛ محمود مهرآوران


تقدیم فعل و اغراض بلاغی آن در داستان «رستم و اسفندیار»

دوره 6، شماره 2، دی 1396، صفحه 111-130

10.22059/jlcr.2017.65528

حسن حیدری؛ محمدرضا عمران‌پور؛ مهدی قاسم‌زاده


نقد محققان بر شاهنامه‌ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا)

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 205-224

10.22059/jlcr.2016.61406

آرمان کوهستانیان؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی