Journal of Literary Criticism and Rhetoric
زیبایی‌شناسی خنیا و ترانه در پیوند با آوازهای دشتی و بیات اصفهان
زیبایی‌شناسی خنیا و ترانه در پیوند با آوازهای دشتی و بیات اصفهان

مصطفی خلیلی فر؛ اسماعیل تاج بخش؛ فرهاد درودگریان

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.74938

چکیده
  هدف مقالۀ حاضر، پاسخ دادن به این فرضیه است که می‌گوید: «موسیقی کلامی ایران، یعنی موسیقی ایرانی پیوندخورده به شعر فارسی، «محدود» و «محزون» است». در این جستار تلاش شده تا بر پایۀ زیبایی‌شناسی ...  بیشتر
باده‌ستایی ابونواس و حافظ
باده‌ستایی ابونواس و حافظ

اسماعیل تاج بخش؛ اورنگ ایزدی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61391

چکیده
  ستایش باده به شیوه‌های مختلف و با تعابیر و تصاویر گوناگون، از دیرباز در شعر شاعران عرب، درون‌مایه‌ای مکرر بوده‌است که ابونواس، شاعر ایرانی‌تبار دورۀ عباسی، به آن نظم و سامان تازه‌ای بخشید و بنیان‌گذار ...  بیشتر