پژوهش‌نامه نقد ادبی و بلاغت

  نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت پذیرد. گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد.

 

قابل توجه نویسندگان و داوران گرامی

نمره پذیرش در مجله پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت  70 از 100 است.

        

 

                 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-300 

9. توصیف و تبیین هنجارگریزی نوین گفتمانی در شعر کلاسیک امروز

صفحه 159-178

محمدصالح ذاکری؛ فردوس آقاگل زاده؛ حیات عامری


10. نام‌پژوهی عبهرالعاشقین

صفحه 179-197

سیدمحمدفرید راستگوفر؛ سیدمحمد راستگو