پژوهش‌نامه نقد ادبی و بلاغت

نوع اعتبار : علمی                                                                         توالی انتشار :فصلنامه

رتبه در وزارت علوم :   (B(76                                                     ضریب تاثیر 1395(Impact Factor):  0.081

سیاست داوری:  دوسو ناآشنا                                                      درصد پذیرش:  10%

نوع دسترسی :  رایگان (تمام متن)                                             هزینه بررسی و انتشار: دارد

کشور محل چاپ : ایران                                                                ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

 شاپای چاپی: 9850-2382                                                         شاپای الکترونیکی:  7627-2676 

فرمت:  چاپی و الکترونیکی                                                           وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

دسترسی قبلی: بلی                                                                   زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

 حوزه  تخصصی: ادبیات - نقد ادبی                                               نوع مجله:علمی- پژوهشی

رایگان و آزاد به مقالات: بلی                                                       نمایه شده: بلی

 نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 3 داور                           زمان داوری: حداکثر 2ماه

                 ایمیل مجله: jlcr@ut.ac.ir                                                

فایلدسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, academia.edu

  نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت پذیرد. گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد.

 قابل توجه نویسندگان

نویسندگان مقاله نباید بیشتر از دو نفر باشد به استثنای دانشجویان دکتری که فقط می توانند نام استاد راهنما و یک استاد مشاور در مقاله مستخرج از رساله دکتری درج نمایند. در ضمن دانشجویان  دکتری، دانشجویان کارشناسی ارشد  و همچنین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد به تنهایی نمی توانند مقاله جهت ارزیابی ارسال کنند و در صورت عدم توجه به این بند مقالات ایشان از دستور کار  مجله خارج خواهد شد.

نمره پذیرش در مجله پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت  70 از 100 است.

مجله پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت در صورت پذیرش مقاله از سوی داوران، مبلغ 3،000،000 ریال برای انجام امور چاپ دریافت خواهد کرد. به همین منظور لازم است پس از اعلام دفتر مجله مبلغ فوق به شماره حساب ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ (شبا: IR830100004001070103006825)  و شناسه واریز 314070174140107000000002002202  به نام تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران  نزد بانک مرکزی واریز و تصویر برگه واریزی به ایمیل مجله ارسال شود.

 

 

        

                         

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-180 

2. پیشگویی در منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه

صفحه 1-1

10.22059/jlcr.2021.314692.1598

مرتضی مقصودی نژاد؛ مجید حاجی زاده؛ مریم غلامرضا بیگی


4. استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی

صفحه 1-1

10.22059/jlcr.2021.302081.1466

سمیرا صمیمی فر؛ غلامرضا سالمیان؛ محمد ابراهیم مالمیر


5. ایهام آفرینی ناصر بخارایی

صفحه 1-1

10.22059/jlcr.2021.310074.1541

محمدامیر مشهدی؛ حسین اتحادی