شماره‌های پیشین نشریه

 

پژوهش‌نامه نقد ادبی و بلاغت

  نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت پذیرد. گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد.

 قابل توجه نویسندگان و داوران گرامی

نمره پذیرش در مجله پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت  70 از 100 است.

        

                         

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-296 

2. تحلیل ساختار روایی داستان خسرو و شیرین نظامی

صفحه 17-35

محبوبه اظهری اظهری؛ محمدرضا ترکی؛ تیمور مالمیر؛ علیرضا حاجیان‌نژاد


3. چرخش گفتمانی روایتی ادبی پس از گذار به ساحت نقاشی

صفحه 37-56

عبدالله آلبوغبیش؛ نرگس آشتیانی عراقی


4. تصرفات مولانا در داستان‌پردازی با رویکرد اطناب

صفحه 57-77

راضیه جان‌نثاری؛ مهدی نوریان؛ حسین مسجدی؛ محبوبه خراسانی


5. زیبایی‌شناسی خنیا و ترانه در پیوند با آوازهای دشتی و بیات اصفهان

صفحه 79-98

مصطفی خلیلی فر؛ اسماعیل تاج بخش؛ فرهاد درودگریان


8. مطالعۀ تطبیقی شعر غالب دهلوی و اقبال لاهوری

صفحه 135-153

شکیله رفیق جام؛ مصطفی موسوی


9. صفات بلاغی با تکیه بر جنبه‌های کنایی آن در غزلیات سعدی شیرازی

صفحه 155-174

کبری شبان قوچان عتیق؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


10. پیروی شاعران روس از قالب‌های شعر فارسی

صفحه 175-193

زینب صادقی سهل آباد؛ محبوبه مباشری


11. «حاجی‌آقا» نوشتۀ صادق هدایت، اثری فراسوی گفتمان‌های سیاسی

صفحه 195-214

شیرزاد طایفی؛ نعمت‌الّه ایران‌زاده؛ عنایت اله دارائی


12. سماع رنگ در غزلیات شمس (کمپوزیسیون رنگ و تأثیر رنگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگاه)

صفحه 215-234

حبیب الله عباسی؛ علیرضا مرادی؛ غلامعلی فلاح؛ صدیقه غلام زاده


13. کاربرد صوت و شبه‌جمله به عنوان شگردی خاص در ادبیات کودکان

صفحه 235-249

طاهره کیایی تنکابنی؛ عباسعلی وفایی؛ رقیه صدرایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2382-9850
شاپا الکترونیکی
2676-7627

بانک ها و نمایه نامه ها