اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1855
تعداد پذیرش 114
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1368
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 749

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 233
تعداد مشاهده مقاله 436929
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 269867
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 5 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 199 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 326 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 130 روز
درصد پذیرش 6 %