اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1682
تعداد پذیرش 163
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 1236
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 676

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 224
تعداد مشاهده مقاله 401672
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 241624
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 5 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 209 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 371 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 268 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 140 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 10 %