اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1737
تعداد پذیرش 179
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 1279
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 698

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 240
تعداد مشاهده مقاله 409768
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 246684
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 5 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 205 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 348 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 268 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 138 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 125 روز
درصد پذیرش 10 %