اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1884
تعداد پذیرش 116
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1389
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 761

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 243
تعداد مشاهده مقاله 448414
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 276545
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 5 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 200 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 340 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 138 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 131 روز
درصد پذیرش 6 %