اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1953
تعداد پذیرش 145
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1430
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 781

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 279
تعداد مشاهده مقاله 479388
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 300204
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 5 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 198 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 356 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 135 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 127 روز
درصد پذیرش 7 %