اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1549
تعداد پذیرش 131
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 1118
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 605

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 187
تعداد مشاهده مقاله 378159
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 221266
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 214 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 394 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 268 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 147 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 99 روز
درصد پذیرش 8 %