اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1910
تعداد پذیرش 125
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1411
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 772

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 259
تعداد مشاهده مقاله 461723
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 284488
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 5 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 200 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 350 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 137 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 131 روز
درصد پذیرش 7 %