نویسنده = عنایت اله دارائی
تعداد مقالات: 1
1. «حاجی‌آقا» نوشتۀ صادق هدایت، اثری فراسوی گفتمان‌های سیاسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 195-214

10.22059/jlcr.2020.74945

شیرزاد طایفی؛ نعمت‌الّه ایران‌زاده؛ عنایت اله دارائی