Journal of Literary Criticism and Rhetoric
تصویر در تصویر (پژوهشی در تصویرهای هم‌پیوند براساس غزلیات حافظ)
تصویر در تصویر (پژوهشی در تصویرهای هم‌پیوند براساس غزلیات حافظ)

حمید طاهری

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 19-40

https://doi.org/10.22059/jlcr.2022.343900.1853

چکیده
  در علوم بلاغی، برخی از اصطلاحاتی که بر فنون بلاغی یا تصاویر خیال اطلاق گردیده، به ­دلایل متعدد دقیق نیست و امروزه نیاز مبرم است که در تعریف و تحقیقشان بازخوانی و بازبینی صورت گیرد. یکی از این شگردها ...  بیشتر