نویسنده = منوچهر اکبری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی زبان و بازی‌های زبانی در غزل پست‌مدرن ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-39

منوچهر اکبری؛ مهتاب سالاری


2. مقایسۀ بلاغی تمثیل فیل در حدیقة‌الحقیقه و مثنوی معنوی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-16

منوچهر اکبری؛ محمد احمدی