Journal of Literary Criticism and Rhetoric
منطق تعامل در روایت‌های سیاسی-اخلاقی کلاسیک فارسی: آداب معاشرت و فاصله‌گزینی
منطق تعامل در روایت‌های سیاسی-اخلاقی کلاسیک فارسی: آداب معاشرت و فاصله‌گزینی

چنور زاهدی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22059/jlcr.2021.327009.1702

چکیده
  کتاب­های سیاسی-اخلاقی فارسی دسته­ای از سیاستنامه­ها هستند که وجوهی از آداب اجتماعی را به شکل مستقیم برای مخاطب/ شنونده تجویز کرده یا به شکلی ضمنی با وی در میان می­گذارند؛ به عبارتی دیگر، این آثار ...  بیشتر
بازنمایی واقعیت در سلجوقنامۀ ظهیرالدّین نیشابوری: از داستان‌پردازی تا گفتمان‌سازی
بازنمایی واقعیت در سلجوقنامۀ ظهیرالدّین نیشابوری: از داستان‌پردازی تا گفتمان‌سازی

شیرزاد نعیمی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 255-274

https://doi.org/10.22059/jlcr.2019.71480

چکیده
  بسیاری از راویان تاریخ‌های کلاسیک فارسی سعی می‌کنند به صورت خودافشایی یا غیرمستقیم، عینیت‌گرایی یا بی‌طرفی خود را با مخاطب در میان بگذارند؛ از میان این مورخان، «مؤلف‌ـ راویِ» سلجوقنامه با وجود ...  بیشتر