Journal of Literary Criticism and Rhetoric
واکاوی مؤلفه‌های نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل در اشعار فروغ فرخزاد
واکاوی مؤلفه‌های نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل در اشعار فروغ فرخزاد

مطهره آزادی‌خواه؛ مریم امیرارجمند؛ ماندانا هاشمی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 109-129

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.339552.1817

چکیده
  هدف و معنای زندگی، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین سؤالات انسان است. ویکتور فرانکل نظریه‌پردازی است که در شیوۀ روان‏درمانی خود، یعنی معنادرمانی، از رهگذر تجربیات سختی که داشته به این پرسش پاسخ گفته است. ...  بیشتر
تحلیل دوره‌های شعری فروغ فرخزاد؛ بر اساس مقولات «خود، فراخود و نهاد» در روان‌شناسی فروید
تحلیل دوره‌های شعری فروغ فرخزاد؛ بر اساس مقولات «خود، فراخود و نهاد» در روان‌شناسی فروید

زهرا عرب مرادی؛ سوزان جهانیان؛ حسام ضیایی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 101-117

https://doi.org/10.22059/jlcr.2021.320939.1646

چکیده
  زنان، نقش مهمی در پویایی یا اضمحلال فکری و رفتاری جامعه دارند. از‌این‌رو، بررسی افکار آن‌ها در رشد شناختی جامعه اثرگذار است. فروغ فرخزاد به عنوان شخصیتی پویا و جریان‌ساز در گسترۀ ادبیات فارسی معاصر، ...  بیشتر