کلیدواژه‌ها = مبالغه و شعر حماسی
مبالغه؛ تصویری فراتر از خیال

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 95-114

10.22059/jlcr.2014.50571

محمّدحسین محمّدی؛ میثم حاجی پور