کلیدواژه‌ها = مقام معشوقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تطبیق مقام معشوقی مولانا با نظریۀ فردانیّت یونگ

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-80

شکراله پورالخاص؛ بیژن ظهیری ناو؛ جعفر عشقی