Journal of Literary Criticism and Rhetoric
بررسی نمودهای آنیمای معشوق در منظومۀ ویس و رامین (با رویکرد نظریۀ کهن‌الگوی یونگ)
بررسی نمودهای آنیمای معشوق در منظومۀ ویس و رامین (با رویکرد نظریۀ کهن‌الگوی یونگ)

علی‌محمد رضائی هفتادر؛ مظاهر نیکخواه؛ حسین خسروی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 217-236

https://doi.org/10.22059/jlcr.2019.71477

چکیده
  نقد کهن‌الگویی روشی نوین در بررسی متون ادبی است. یونگ با طرح و شرح دو مقولۀ ناخودآگاه جمعی و کهن‌الگو، به این شیوه از نقد انسجام بیشتری بخشیده‌است. کهن‌الگوها میراث مشترک تمدن بشری هستند که در ناخودآگاه ...  بیشتر
بازتاب کهن‌الگوهای نظریۀ یونگ در کتاب «من زنده‌ام»
بازتاب کهن‌الگوهای نظریۀ یونگ در کتاب «من زنده‌ام»

فائزه عرب یوسف‌آبادی؛ الهام دیانتی

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 147-161

https://doi.org/10.22059/jlcr.2018.66408

چکیده
  کتابِ من زنده‌ام از آثار پیشگام حوزۀ نشر خاطرات خودنگاشت زنان در دوران اسارت است. شناخت روان‌شناسانۀ ابعاد مختلف کیفیات روحی زنان رزمنده در دوران اسارت، برای افزایش روحیۀ پایداری و استقامت و نیز الگوگیری ...  بیشتر
تحلیل دو داستان «گنبد سبز» و «گنبد سرخ» نظامی گنجوی براساس نظریۀ «فرایند فردیت» یونگ
تحلیل دو داستان «گنبد سبز» و «گنبد سرخ» نظامی گنجوی براساس نظریۀ «فرایند فردیت» یونگ

لیلا هاشمیان؛ مریم رحمانی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 137-151

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61402

چکیده
  یکی از مباحث مهمی که با نظریه‌پردازی یونگ، ابتدا به عرصۀ روان‌شناسی و با سیر تدریجی، وارد دنیای نقد ادبی شد، تحلیل شخصیت‌‌های داستانی آثار ادبی براساس «فرایند فردیت» است. در چهارچوب این فرایند، ...  بیشتر