کلیدواژه‌ها = منابع عربی و حکایات صوفیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سر چشمه‌های حکایات روضة نخستین بهارستان جامی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 73-98

10.22059/jlcr.2012.35238

وحید سبزیان پور؛ فرزانه فتاحیان