بررسی سر چشمه‌های حکایات روضة نخستین بهارستان جامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان عربی دانشگاه رازی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی

چکیده

بهارستان جامی از آثار ارزشمند ادب فارسی و در برگیرندۀ داستان‌ها و سخنان حکیمانۀ بسیاری است، که منشأ و منبع بسیاری از آنها عربی است. هر چند از سخنان جامی بر می آید که از آثار پیشینیان بهره نبرده است، اما با جستجوی منابع عربی، پیشینۀ بسیاری از داستان‌های این کتاب را می توان یافت. در این مقاله پیشینۀ عربی بیست و سه حکایت و منبع فارسی، سی و سه حکایت از سی و شش حکایات روضۀ نخست بهارستان را شناسایی کرده ایم. همچنین نشان داده ایم که دست کم دوازده حکایت از آنها در منابع فارسی قبل از جامی آمده، از دیگر نتایج این تحقیق این است که جامی این بخش از بهارستان را از کتاب دیگر خود نفحات الانس برگرفته است. در این پژوهش، سی و یک حکایت از باب اول بهارستان را در کتاب نفحات الانس پیدا کرده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Sources of the Anecdotes from the first chapter of Jami’s Baharestan

نویسندگان [English]

  • Wahid Sabzianpoor 1
  • Farzaneh Fatahian 2
1 Associate Professor, Razi University
2 MA Student of Arabic Language and Literature, Razi University
چکیده [English]

Jami’s Baharestan is one of the most valuable Persian literary works; it embodies a lot of fruitful stories and discourses, whose most sources are Arabic. Though one may find out from Jami’s words that he has not used the literary works of his predecessors, an investigation on Arabic sources may lead one to lots of background works of the stories of this book. In this paper, we have identified the Arabic background works of twenty three anecdotes and the Persian sources of thirty three anecdotes out of thirty six ones of the first chapter of Baharestan. We have also shown that at least twelve anecdotes from them have come in the sources prior to Jami himself. Another finding of this study is that Jami has taken this part of Baharestan from another book namely Nafahat al-Uns (Breaths of Fellowship). In this study, we have found thirty one anecdotes from the first chapter of Baharestan in the book Nafahat al-Uns (Breaths of Fellowship).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jami
  • Baharestan
  • Nafahat al-Uns
  • Arabic Sources
  • sufist anecdotes