کلیدواژه‌ها = طرح واره‌های تصویری و استعارۀ فضامدار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استعارۀ جهت¬گیرانه و طرح واره¬های تصویری در شعر شاملو

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 99-126

10.22059/jlcr.2012.35239

احمدرضا بیابانی؛ یحیی طالبیان