بررسی استعارۀ جهت¬گیرانه و طرح واره¬های تصویری در شعر شاملو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد دانشگاه علّامه طباطبایی تهران

چکیده

استعاره مقوله­ای است که امروزه بیش از پیش، نگاه نظریه­پردازانِ علوم مختلف بلاغی، زبان شناسی و فلسفی را به خود معطوف ساخته است. از جمله مکاتبی که نگاه ویژه­ای به  استعاره دارد، مکتبِ شناختی است. معنی­شناسی شناختی نیز شاخه­ای پاگرفته از مکتب شناختی است که هرگونه فهم و بیان مفاهیمِ انتزاعی در قالب مفاهیمِ ملموس­تر را کاربردی استعاری می­داند. در این پژوهش، بعد از ارائۀ تعاریفی کلّی پیرامون این مبحث، اعمّ از نظریات کلاسیک و رمانتیک، به تشریح مبانی بیان شده از سوی معنی شناسانِ شناختی- به ویژه مفاهیم بنیادینی چون استعاره­های جهت­گیرانه و طرح واره­های تصویری- پرداخته خواهد شد؛ سپس به استخراج نمونه­ها و شاهد مثال­های مطابق با این مفهوم از اشعار احمد شاملو مبادرت ورزیده  می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating bias metaphor and image schemas in Shamloo’s poems

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Beyabany 1
  • Yahya Talebian 2
1 M.A. in Persian Language and Literture of University of Shahid
2 Professor of University of Allameh Tabatabayi
چکیده [English]

Metaphor is a subject that has attracted the attention of theorists from different sciences of eloquency, linguistics, philosophy and etc.
Cognitive school is one of the schools which pays a specific attention to metaphor. Cognitive semantics is a branch steming from cognitive school that defines any kinds of cognition and dectaving of       abstract concepts in the from of more concrete concepts as a metaphorical application. In this research, after offering some general definitions about this subject including classic and romantic theories, we will describe declared principles by cognitive  semantic scientists_especially basic concepts such as bias metaphor and image schemas. Then we would try to exploit samples and examples  adapted to this concept of shamloo,s poems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphor- shamloo- cognitive semantics- image schemas-Spatialization metaphor