سهم ایرانیان در تکامل و تحوّل علم بلاغت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بلاغت یکی از علوم مشترک بشری است که در گذر تاریخ، مورد توجّه تمامی ملّت‌ها بوده است. فارغ از مشترکات بشری، علم بلاغت در سرزمین‌های اسلامی به گونه‌ای خوش درخشیده است. به شهادت فراز و فرودهای تاریخ بلاغت، عالمان مسلمان ایرانی، در تحوّل و بلوغ دانش بلاغت تاثیری بی مانند داشته‌اند.
در این مقاله تاریخچه و ادوار علم بلاغت در میان ایرانیان و اعراب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، سپس عالمان بلاغی ایرانی که در جهت پیشرفت و شکوفایی علم بلاغت گام برداشته، معرّفی شده‌اند و اقدامات هر یک در این زمینه بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranians’ contribution to rhetoric's development and change

نویسندگان [English]

  • Ahmad Amiri Khorasani 1
  • Arezu Pooryazdanpanah Kermani 2
1 Proffesor in Shahid Bahonar university
2 PhD student in Shahid Bahonar university
چکیده [English]

The knowledge of rhetoric has ever been in common, among all the knowledge of humankind during the history, throughout which, all nations have paid attention to it. A part from being in common, the knowledge of rhetoric, in the countries, in which ‘Islam’ have been the official religion has gloried very remarkably. Relying upon the testimony of ups and downs of the history ,the  iranian moslem erudites have ever had a unique efficacy in transformation and maturation of the rhetoric knowledge. In this article, the chronicle and periods of the rhetoric knowledge have been pursued.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rhetoric
  • Iranian erudite
  • Abdolgaher Jorjani
  • Jarollah Zamakhshari
  • Khatib Gazvini