جنگ جهانی دوم و شمشیر آخته شعر شاعران روس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة زبان¬ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشکدة زبان¬ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله دربارۀ وﯾﮋگی­های ساختاری و ماهوی شعر مقاومت شاعران روسیه از آغاز تا پایان  جنگ جهانی دوم (1945-1941) است. در ساختار زبانی و ادبی شعر مقاومت این دوره، مشخصه­هایی چون تغییر دستگاه واﮊگانی شعر، صراحت­گویی، نزدیک شدن مرز شعر به شعار و... به­وضوح قابل مشاهده است. از میان وﯾﮋگی­های معنایی و محتوایی شعر این دوره نیز می­توان به احتراز از چپ­گرایی یا راست­گرایی شاعران، میهن­پرستی، تاریخ­گرایی، حماسه­سرایی، تغییر بن­مایه­ها و درون­مایه­ها اشاره کرد. جنگ خانمان­سوز باعث شد تا نگرش شاعران به دو مقوله زمان و مکان هم دچار دگرگونی گردد. تمام این تغییرات دفعی و تدریجی در شعر، فقط برای نیل به یک هدف واحد صورت گرفت: احیای تاریخ و فرهنگ، حفظ هویت و آزادیِ ملی، که با تجاوز و تعدی دشمن نازی و فاشیست رو به اضمحلال می­نمود.
مقاله به بررسی شاخصه­های اصلی شعر مقاومت روسیه در نیمۀ اول دهۀ چهل قرن بیستم و سیر تحول و تطور آن در آثار شاعرانی چون اولگا برگولتس، راﮊدستونسکی، و. سایانوف، آنّا آخماتووا و... اختصاص دارد. اما از آنجا که اشعار آخماتووا طی این دوره، از نظر اکثر منتقدان روس، بهترین نمونه تجلی شعر مقاومت است، سعی خواهیم کرد تا با محوریت مجموعه «باد جنگ» آخماتووا که شاهکار شعر میهنی او محسوب می­شود، ساختار ادبی و زبانی، موضوعات اساسی و نقش­مایه­های جدید، مؤلفه­های محوری زمان­و­مکان، مظاهر میهن­پرستی و قهرمان­پروری و... را در شعر مقاومت روسیه بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

World War II and the Sword-like Poetry of Russian Poets

نویسندگان [English]

  • Marzieh Yahyapour 1
  • Fatemeh Mohammadi 2
1 Professor of Russian Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran, Iran
2 M.A. in Russian Literature, Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The present paper is concerned with the structural characteristics and contents of the Russian resistance poets from the outset up to the end of the World War II, 1941-1945. Regarding the linguistic and literary structures of the resistance poetry of this period, such features as changes in the lexical structure of poems, outspokenness, proximity of poetry to slogans can be easily observed. Semantically and content-wise, keeping away from leading to the right or the left amongst the poets, patriotism, attention to composing epics, and change of the foundations are noticed. The devastating war brought about changes in poets’ viewpoints to the two factors of time and place. All these abrupt and gradual changes in poems took place for reviving the history and culture, reinforcing the national character and liberation, all that were at risk at the aggression of the fascist and Nazi enemies.   The present paper deals specifically with the main traits of the Russian resistance poetry in the first half of the fourth decade of the twentieth century and its development in the poems of Olga Bergults, Rzhadestvensky, V. Sayanov, Anna Akhmatova, and others.
However, as Akhmatova’s poems are regarded as best representatives of the brightest manifestation of resistance poetry, the study heavily relies on his work The Wind of the War, the best known example of his patriotic poems. In it, literary and linguistic structures, main themes and the newly-encountered subjects, the pivotal factors of place and time, manifestations of patriotism, and championship are analyzed in the Russian resistance poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War
  • home country
  • The Wind of the War
  • Resistance poetry
  • Anna Akhmatova
  • place and time