نقد بلاغی اشعار سنّتی نیما

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

سبک و بلاغت در مجموع به چگونگی و نحوۀ بیان و شگردهای ادبی گفته می­شود و تأملّ در آن واقعیت و جوهرة وجودی نویسنده را باز می­نمایاند. بررسی سبک در حیطه علم نوپدید سبک شناسی است؛ درسبک شناسی جدید به سبب تنوّع و گونه گونی آثار یا به سخن بهتر به سبب نویسندگان و شاعران بی­شمار، در هر اثری ویژگی‌های فردی و تأثیر و تأثّر این ویژگی‌ها را ملاک قرار می‌دهند و سرانجام به نتیجه­گیری دقیقی می­رسند. نیما بیشتر به سبب شعرهای نو، مورد توجّه قرار گرفته، از این رو کمتر کسی شعرهای سنّتی او را در نظر می‌گیرد. اما در بررسی سبک­شناسی فردی اشعار سنّتی نیما، می‌توان تا اندازه‌ای روند ظهور او و شعر نو را بررسی کرد. او با آنکه در شعرهای سنّتی خود از سبک خراسانی پیروی می‌کند؛ اما ویژگی­های زبانی، ادبی و فکری‌ او و نیز تأثیر این هر سه بر هم، چیز دیگری را نیز نشان می‌دهد؛ و آن، اینکه او در صدد بوده است راهی نو بیابد و آفرینندۀ سبکی نو باشد؛ در این مقاله، کوشش بر آن است تا بر پایه سبک شناسی جدید اشعار سنّتی نیما بررسی شود. بدین منظور ویژگی‌های زبانی در سه سطح موسیقی درونی، کناری و بیرونی؛ ویژگی‌های ادبی و همچنین مختصات فکری اشعار سنّتی نیما مورد توجّه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rhetorical criticism of traditional poems of NIMA

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Haeri 1
  • Mohsen Amiri 2
  • Rezvan Vatankhah 3
1 Associate Professor of University of Allame Tabatabaii
2 phd Student of Persian language and literature, University of Isfahan
3 MA in Persian language and literature, University of Isfahan
چکیده [English]

Nima is more celebrated and noteworthy for his new poems therefore his classical poems is less regarded; but among his individual stylistics of his classical poems can be recognized, studied and analyzed appearance and advent of his new poems. Nima follows Khorasani style but linguistics, literary and mental traits show another thing; He wanted to find new way and to be creative new style.
Style points to quality of talker’s (poet, author) expression that is far away from its contemporary language and standards.
Deliberation’s style is in stylistics that in the first is the field of linguistics then it is parted.
This paper tries to explain and declare short history of stylistics in Iran and furthermore studies Nima’s classical poems with new stylistics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stylistics
  • style
  • Nima and classical poems