بررسی اطناب بسط در دو منظومة خسرو و شیرین نظامی و امیر خسرو دهلوی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

 منظومة خسرو و شیرین نظامی بهترین منظومة عاشقانة او و جزء بهترین داستان‌های عاشقانة شعر فارسی است. از رموز موفقیت آن، نحوة استفادة نظامی از عناصر داستان در این منظومه در قیاس با مقلدانش و دیگر داستان پردازان شعر کهن فارسی است. اگر اثر نظامی را با دیگر شاعرانی که در ادبیات کهن منظومه­های عاشقانه سروده­اند، مقایسه کنیم ارزش کار نظامی مشخص     می­شود. از جمله ویژگی‌های مثبت به کاربردن عناصر داستان در منظومة خسرو و شیرین نظامی پردازش عنصر لحن است که یکی از مصادیق اصلی این عنصر، استفاده از ایجاز و اطناب است. در این مقاله به بررسی اطناب بسط و دو مورد از آن یعنی اطناب بسط در وصف و دیالوگ، در خسرو و شیرین نظامی می­پردازیم و برای مشخص شدن ارزش کار نظامی برای خوانندگان محترم، نحوة استفاده از این عنصر در اثر نظامی را با خسرو و شیرین امیرخسرو دهلوی­- که به زعم بسیاری از پژوهشگران، بزرگترین مقلد خمسة نظامی است- مقایسه می­کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extended Verbosity in Nizami and Amirkhosrow's Khosrow va Shirin

نویسندگان [English]

  • Mohammadbagher Shahrami 1
  • Ahmad Razi 2
  • Mohammad Shafie Saffari 3
1 PhD student, Imam Khomeini international university
2 Associate professor, Guilan University
3 Assistant professor, Imam Khomeini international university
چکیده [English]

Khosrow va shirin is the best romantic Mathnavi of Nizami and the old Persian literature. The kind of Nizami's use of story elements in this work is one of its triumph secrets. If we compare this book with the other romantic mathnavis, the value of Nizami's work will be appreciated. The relevant use of the tone element is one of the positive features of using the story elements. Using verbosity and terseness is one of the main examples of the tone element. In this essay we are going to study the extended verbosity and two of its technics in Nizami's khosrow va shirin; furthermore, we compare the use of this element in Nizami's work with Amirkhosrow's khosrow va shirin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nizami
  • Amirkhosrow
  • Khosrow va shirin
  • verbosity and extended verbosity