خوانش صورت‌‌گرایانۀ داستان بلند سفر (نوشتۀ محمود دولت‌آبادی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه علّامه طباطبایی

چکیده

فرمالیسم روسی، رویکردی است که اوایل قرن بیستم به وجود آمد و هدف نظریّه‌پردازان آن مشخّص کردن شیوه‌‌ای علمی در نقد متون ادبی بود. آنان ادّعا داشتند که به‌جای نویسندۀ اثر، خود اثر ادبی باید در محور توجّه قرار گیرد و «ادبی بودن» متون ادبی، موضوع اصلی در نقد ادبی محسوب شود. آنان با اتّخاذ این شیوه، مطالعه و بررسی متون ادبی را به سوی مسائل مربوط به شکل و تکنیک سوق دادند. در مقالۀ حاضر، علاوه بر توضیحی دربارۀ صورت‌گرایی (فرمالیسم) و مفاهیم خاصّ مربوط بدان، با انتخاب این شیوه، به چگونگی کاربرد مفاهیم صورت‌‌گرایان در تحلیل این داستان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Formalistic Reading of Mahmoud Dowlatābādi’s ''Journey''

نویسنده [English]

  • Neda Haj Norouzi
MA Graduate of Persian language and literature, Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

The Russian formalism is an approach was introduced at the beginning of 20th century and those who offered such a theory wanted to find a scientific method in literary criticism. They believed that the literary work itself should be criticized instead of its author and the literary nature of the work should be considered as the main subject.    Adopting such a method, they propelled the study of literary works to the issues of Form and Technique.  Besides formalistic reading of Mahmood Dowlatabadi’s “Journey”, in present paper, we are going to make Formalism and its related special concepts clear and to show how critics use these formalistic concepts to analyze this story. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • formalism
  • Defamiliarization
  • Activation
  • Literariness
  • motif
  • preparation
  • plan