نمادپردازی و تصویرسازی با واژة کودک در ادبیات کلاسیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

چکیده

شاعران در آثار تعلیمی و عرفانی، برای بیان آموزه­های مورد نظر خود، از صور هنری گوناگونی مانند تمثیل و نماد استفاده می­کنند. هدف از نگارش این مقاله نیز بررسی تصاویر هنری و  به­ویژه نمادهای ساخته شده با کودک و دوران کودکی در این آثار است. در اشعار عرفانی و تعلیمی، نه تنها اندیشه­هایی­ دربارة چگونگی تربیت کودکان وجود دارد، بلکه هر یک از مراحلی که کودک پشت سر می‌گذارد تا به بزرگ­سالی می­رسد، دست­مایة ساختن تصاویر گوناگون قرار گرفته است. کودک و دوران کودکی نمادی از افراد نادان و ناتوان، سالکان مبتدی، انسان­های دنیامدار، ظاهر بین، گرفتار هوا و هوس و مقلد است. در برخی مواقع به کودک و دوران کودکی، به­خصوص زمانی که رمز سالکان و عارفان قرار می­گیرد، نگاه مثبتی دیده می­شود؛ اما در بیشتر مواقع نگرش به آن­ها منفی است و صفت­هایی همچون نادان، ناقص، غافل، ترسو، گرفتار ظواهر و هوا و هوس و انجام­دهندة کار بیهوده به آن­ها نسبت داده می­شود.شعر،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Symbolism and Imagery with “Child” in Persian Classical Literature

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Zāheri ‘Abdvand 1
  • Jamaluddin Mortazavi 2
  • Ismail Sādeghi 2
1 PhD student in Persian Language and Literature, University of Shahrekord
2 Assistant Professor in Persian Language and Literature, University of Shahrekord
چکیده [English]

Poets use different artistic forms, such as allegory and symbol to express their thoughts in educational and mystic works. In particular, this paper is to investigate the artistic images and symbols made with the theme of “child” and “childhood” in these works. Not only there are some thoughts about child training in educational and mystic poems, but each of his growth stages, up to his adulthood, can be considered as a symbolic theme. Child and childhood are symbols of foolish and weak people, novice wayfarers, and the ones who are secularist simple-minded self-seeker imitators. However, there is sometimes a positive approach to child and childhood, particularly when they are the symbols of mystics, but they are often attributed as foolish, faulty, ignorant and timid people who live ineffectively.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poetry
  • Childhood
  • symbol
  • Wayfarer
  • Secularist
  • Foolish
  • Simple-minded