تحلیل داستان شیر و گاو و بازجست کار دمنه بر پایۀ نظریۀ دریافت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بوعلی، همدان، ایران

10.22059/jlcr.2023.350905.1899

چکیده

کتاب کلیله و دمنه سیاست‌نامه‌ای در پوشش داستان‌های تمثیلی و اخلاقی است. نویسنده یا نویسندگان این اثر با استفاده از این پوشش و ترفند، مخاطب را از ادراکِ روشنِ موضوع اصلی کتاب یعنی سیاست، باز‌می‌دارند. داستان شیر و گاو در باب اول کتاب از اصلی‌ترین و برجسته‌ترین داستان‌های این کتاب و صحنۀ جنگ قدرت میان حاکم (شیر) وشغالی به اسم دمنه است. می‌توان مدعی شد که روایت رسمی این داستان با تکیه بر اصالت نظر نویسندگان و جانب‌داری ضمنی از حاکم سعی دارد که دمنه را در جریان مرگ شنزبه گناه‌کار جلوه دهد و دلیل محاکمه و مرگ او را طرح توطئه برای قتل شنزبه بداند. با بهره‌گیری از اصول مکتب «کنستانس» که یکی از مکاتب هرمنوتیک است، می‌توان به نشانه‌هایی در داستان دست یافت که دلیل اصلی طراحی این ماجرا، مخالفت‌های دمنه با حاکمیّت بوده‌است. مکتب مذکور که ارتباط عمیقی با مطالعات ادبی دارد، به وسیلۀ «ولفگانگ آیزر و روبرت یائوس» در دانشگاه کنستانس واقع در آلمان بنیان‌گذاری شده‌است. این دو استاد زبان‌شناس تحت تاثیر فلسفه با بی‌‌اساس دانستن معنی ثابت و ذاتی متون ادبی، معتقد بودند که می-توان با خوانش، معنا را کشف کرد و به این ترتیب خوانندگان را به نقش‌آفرینی در تولید معنا کشاندند. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای سعی دارد با مبنا قرار دادنِ اصالت درک خواننده، به تحلیل داستان شیر ‌و ‌گاو و بازجست کار دمنه بپردازد و برداشت جدیدی از داستان ارائه کند. که در صورت توفیق، می‌توان آنرا در تفسیر متون مشابه به کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of lion and cow story and re-analysis of Demne's work based on receiving theory

نویسندگان [English]

  • kamran ghanbari
  • ghahreman shiri
Persian Language and Literature, Faculty of Persian Language and Literature, Bo Ali University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The book Kalileh and Demaneh is a policy paper in the form of allegorical and moral stories. By using this cover and trick, the author prevents the audience from a clear understanding of the main topic of the book, which is politics. The story of the lion and the cow is one of the most prominent stories in this book and the scene of the power struggle between the ruler (the lion) so the favoritism of the governor, tries to make Demaneh appear guilty in the course of Shenzabeh's death and consider the reason for his trial and death to be the result of a conspiracy to kill Shenzabeh. By using the principles of the "Constance" school, we can find signs in the story that the main reason for designing this story was Demeneh's opposition to the rulership. The mentioned school, which has a deep connection with literary studies, was founded by "Eiser and Yaos". These two professors, considering the fixed and inherent meaning of literary texts to be baseless, believed that the meaning can be discovered by reading and in this way they led the readers to play a role in the production of meaning. This research, using the descriptive-analytical method and using library sources, tries to analyze the story of the lion and the cow and search for Demeneh's work, based on the originality of the reader's understanding, and presents a new understanding of the story. If successful, it can be used in the interpretation of similar texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kalila and Demaneh
  • hermeneutics
  • theory of reception
  • text
  • reader

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401
  • تاریخ دریافت: 12 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 22 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 24 اسفند 1401