Journal of Literary Criticism and Rhetoric
علمی-پژوهشی
پژوهشی در عناصر و مؤلّفه‌های زبان ادبی آثار خواجه عبدالله انصاری
پژوهشی در عناصر و مؤلّفه‌های زبان ادبی آثار خواجه عبدالله انصاری

حافظ حاتمی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.357505.1928

چکیده
  زبان ادبی یا زبان شاعرانه و بلاغی اصطلاحی است که گاهی در برابر زبان معمول روز‌مره و خودکار قرار می‌گیرد و گاهی در مقابل زبان علمی به کار‌‌ می‌رود. زبان ادبی و شاعرانه؛ هرچند پدیده‌ای است درونِ نظام ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
بررسی وابسته‌های عددی خاص در شعر خاقانی شروانی
بررسی وابسته‌های عددی خاص در شعر خاقانی شروانی

حیدرعلی دهمرده؛ سمیه تنهایی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 23-45

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.355253.1916

چکیده
  خاقانی شروانی، سراینده نامدار و قصیده‌پرداز قرن ششم هجری، از بزرگ‌ترین شاعران زبان و ادب فارسی است. شاعری که پیچیدگی مضامین، زبان فاخر و فنون شاعری کم‌نظیرش، او را همواره خاص جلوه می‌دهد. استفاده از ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
اصول سوررئالیسم در منظومۀ کفش‌های مکاشفه
اصول سوررئالیسم در منظومۀ کفش‌های مکاشفه

حمیرا زمرّدی؛ حمیده آزاد

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 46-67

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.346939.1867

چکیده
  سوررئالیسم را می‌توان مکتبی در بزرگداشت ضمیر پنهان شمرد. اگرچه روند جنبش‌های ادبی پیش از آن رهیافت‌هایی در ستایش ضمیر پنهان اتخاذ کرده بودند، امّا سوررئالیسم این روند ستایشگری را به پرستش‌گری رساند. ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
جستاری در تخلّص‌های غریب و طنزآمیز در شعر فارسی
جستاری در تخلّص‌های غریب و طنزآمیز در شعر فارسی

محمود فضیلت؛ حمیدرضا فهندژسعدی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 69-90

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.354242.1907

چکیده
  از موضوعات بایستۀ بررسی و پژوهش در تاریخ شعر فارسی، تخلص و تخلص‌گزینی است. بر اساس اسناد باقیمانده در دیوان شاعران و کتب تذکره، هرچه از قرون چهارم و پنجم هجری به‌سوی قرون متأخر می‌آییم، ضرورت داشتن ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تحلیل داستان «شیر و گاو» و بازجست کار دمنه بر پایۀ نظریۀ دریافت
تحلیل داستان «شیر و گاو» و بازجست کار دمنه بر پایۀ نظریۀ دریافت

کامران قنبری؛ قهرمان شیری

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.350905.1899

چکیده
  کتاب کلیله و دمنه سیاست­نامه­ای در پوشش حکایت­های تمثیلی و اخلاقی است. نویسنده با استفاده از این پوشش و ترفند، مخاطب را از ادراکِ روشنِ موضوع اصلی کتاب؛ یعنی سیاست، باز­می­دارد. داستان «شیر ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
بررسی و مقایسۀ نوع ادبی در سه اثر منثور فارسی (حسین کرد شبستری، داراب‌نامه و چهارمقاله)
بررسی و مقایسۀ نوع ادبی در سه اثر منثور فارسی (حسین کرد شبستری، داراب‌نامه و چهارمقاله)

یدالله نصراللهی؛ عاطفه ابراهیمی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 111-130

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.350310.1890

چکیده
  ادبیات در مقام علم، در هر جامعه‌ا‌ی همواره در حال گسترش بوده است؛ آثار جدید دائماً خلق و صورت‌های زبانی نو همواره به آن افزوده می‌شوند. در این میان، لزوم یک طبقه‌بندی منسجم در ادبیات تمام جوامع احساس ...  بیشتر