Journal of Literary Criticism and Rhetoric
علمی-پژوهشی
ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نظریة باختین در نقد ادبی
ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نظریة باختین در نقد ادبی

حسین پاینده

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.361223.1944

چکیده
  میخائیل باختین در زمرة تأثیرگذارترین نظریه‌پردازان نقد ادبی در قرن بیستم محسوب می‌شود که آراء و اندیشه‌هایش، به‌ویژه در حوزه نقد رمان، بسیار مورد توجه پژوهشگران مطالعات ادبی جهان قرار گرفته است؛ ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تفنن ساختار و تنوع مضامین در ملمعات نور‌الدین عبدالرحمن بن احمد جامی
تفنن ساختار و تنوع مضامین در ملمعات نور‌الدین عبدالرحمن بن احمد جامی

حجت رسولی؛ شلیر احمدی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.256097.979

چکیده
  نور‌الدین عبدالرحمن بن احمد جامی، ملقب به خاتم الشعرا، شاعر توانای ایرانی قرن نهم هجری قمری است که به دو زبان فارسی و عربی تسلط داشته است. دربارۀ تسلط جامی به زبان عربی، همین بس که الفوائد الضیائیة فی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
اسطورۀ ایزدان و باشندگان فعال در شعر معاصر فارسی
اسطورۀ ایزدان و باشندگان فعال در شعر معاصر فارسی

ساغر سلمانی نژادمهرآبادی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 37-63

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.354006.1905

چکیده
  «اسطوره» مفهومی بسیار اثربخش در زندگی انسان‌هاست که هر زمان، به شیوه‌ای خود را نشان می‌دهد. در گذشته‌های دور به‌عنوان جزء حقیقی زندگی انسان‌ها بوده و اینک در بخشی از حافظة ناخودآگاه بشر موجود ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
نقد جامعه‌شناختی داستان سیاسنبو براساس نظریۀ ساختارگرایی تکوینی گلدمن
نقد جامعه‌شناختی داستان سیاسنبو براساس نظریۀ ساختارگرایی تکوینی گلدمن

زیبا قلاوندی؛ علی حاجی‌پور

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.358054.1931

چکیده
  جامعه­‌شناسی ادبیات، دانشی میان‌رشته­‌ای است که می­‌کوشد با روشی علمی رابطۀ میان ساختار ادبی و جامعه را بررسی کند. گلدمن از نظریه‌­پردازان این شاخه در روش خود (ساختارگرایی تکوینی) در پی ایجاد ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
اقتباس طنزآمیز حافظ از کرامتی صوفیانه
اقتباس طنزآمیز حافظ از کرامتی صوفیانه

تیمور مالمیر؛ زهرا ابطحی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 85-97

https://doi.org/10.22059/jlcr.2021.319621.1637

چکیده
  حافظ دربارۀ صوفیه نظر مساعدی ندارد و هر وقت از عارف، پیر، صوفی و تعابیر جایگزین آنها نظیر اهل خلوت، خلوت‌گزیده، کوته‌آستینان، پشمینه‌پوش، اهل خانقاه و صومعه یاد می‌کند، با طنز و تعریض همراه است. درک ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
بررسی معضل معنایی بیت «ای گل تو دوش...» از حافظ بر پایة نظریة انسجام واژگانی هالیدی و حسن
بررسی معضل معنایی بیت «ای گل تو دوش...» از حافظ بر پایة نظریة انسجام واژگانی هالیدی و حسن

ایوب مرادی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 99-120

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.362327.1948

چکیده
  بیت «ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ای/ ما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ایم»، یکی از ابیات بحث‌برانگیز حافظ است که ابهامات متعددی دربارة معنی آن مطرح است. اینکه مقصود از داغ صبوحی چیست؟ یا داغ‌کشیدن ...  بیشتر