Journal of Literary Criticism and Rhetoric
علمی-پژوهشی
تحلیل روان‌شناختی شخصیت «إریان» در رمان الرجل الذی آمن بر اساس نظریۀ مارتین سلیگمن
تحلیل روان‌شناختی شخصیت «إریان» در رمان الرجل الذی آمن بر اساس نظریۀ مارتین سلیگمن

عیسی زارع دُرنیانی؛ فؤاد عبدالله زاده

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.345075.1861

چکیده
  رویکرد مثبت‌نگر که مارتین سلیگمن، اساس آن را در روان‌شناسی بنیان نهاد، از رویکردهای کاربردی در تحلیل روان‌شناختی شخصیت اصلی رمان است و بر تواتمندی و فضیلت‌های شش‌گانۀ شخصیت، یعنی شجاعت، خودکنترلی، ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تصویر در تصویر (پژوهشی در تصویرهای هم‌پیوند براساس غزلیات حافظ)
تصویر در تصویر (پژوهشی در تصویرهای هم‌پیوند براساس غزلیات حافظ)

حمید طاهری

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 19-40

https://doi.org/10.22059/jlcr.2022.343900.1853

چکیده
  در علوم بلاغی، برخی از اصطلاحاتی که بر فنون بلاغی یا تصاویر خیال اطلاق گردیده، به ­دلایل متعدد دقیق نیست و امروزه نیاز مبرم است که در تعریف و تحقیقشان بازخوانی و بازبینی صورت گیرد. یکی از این شگردها ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
معارضات همام و سعدی از دیدگاه صرف و نحو
معارضات همام و سعدی از دیدگاه صرف و نحو

حمیدرضا عظیمی؛ سیده فاطمه هاشمیان

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 41-58

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.348315.1878

چکیده
  در دوره‎های مختلف تاریخ ادب فارسی فنّ معارضه یا جواب در میان شاعران، به ویژه شاعران سرشناس هر دوره با دیگران رواج داشته است. تعدادی از این معارضات در دایرۀ تقلید صرف محصور گشتند و تعدادی دیگر با نوآوری‌های ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
مقایسۀ ساختار عروض فارسی و موسیقی کلاسیک ایرانی
مقایسۀ ساختار عروض فارسی و موسیقی کلاسیک ایرانی

مهران محبوبی مقدم؛ علی حیدری

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.351244.1897

چکیده
  از دیرباز، در متون موسیقی و عروض، اشاراتی به وجوه اشتراک میان آن دو شده است. اگر برخی از موسیقی‌دانان، موسیقی کلاسیک ایرانی را برآمده از عروض دانسته‌اند و هنرجویان خود را به آموختن زحافات دو و سه ‌هجایی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
بررسی «سه تابلو مریم» میرزاده عشقی، بر اساس نظریۀ کنش پی‌یر بوردیو
بررسی «سه تابلو مریم» میرزاده عشقی، بر اساس نظریۀ کنش پی‌یر بوردیو

حمیدرضا مسعودی علوی؛ پروین سلاجقه؛ عالیه یوسف فام

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 81-101

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.344765.1859

چکیده
  سیدمحمدرضا کردستانی مشهور به میرزاده عشقی از پیشگامان شعر نو در دورۀ مشروطه به شمار می‌آید که در اشعارش به مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اشاره می‌کند؛ به همین دلیل اشعار وی را می‌توان با رویکرد جامعه‌شناسانه ...  بیشتر
علمی-ترویجی
ارزیابی تعریب شعر «مهتاب» نیما یوشیج با تکیه بر نظریۀ وینی و داربلنه
ارزیابی تعریب شعر «مهتاب» نیما یوشیج با تکیه بر نظریۀ وینی و داربلنه

عزت ملا ابراهیمی؛ زهرا مسلمی؛ هانیه درستکار

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 103-122

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.349504.1886

چکیده
  ترجمة شعر به دلیل ظرافت‌های زبانی و ادبی ویژة آن، همواره از حساسیت بالایی برخوردار بوده است. در این میان، شعر معاصر فارسی که از لحاظ شکل، قالب و مضمون با شعر سنتی مغایرت دارد، تجربه‏های بسیار متفاوتی ...  بیشتر