Journal of Literary Criticism and Rhetoric
موسیقی، سنجه‌ای در شناخت اوج و فرود رباعی فارسی
موسیقی، سنجه‌ای در شناخت اوج و فرود رباعی فارسی

یحیی کاردگر

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22059/jlcr.2021.309077.1534

چکیده
  جدای از مضمون رباعی، آنچه بیش از هر ویژگی دیگر موجب برجستگی آن شده، سادگی زبانی، بی‌پیرایگی بیانی، ایجاز و موسیقی گوش‌نواز آن است، اما به سهم موسیقی در حُسن قبول قالب رباعی کمتر توجه شده‌است. این در ...  بیشتر
بررسی اوج و فرود آرایه‌های بدیعی در شعر فارسی
بررسی اوج و فرود آرایه‌های بدیعی در شعر فارسی

یحیی کاردگر

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 73-89

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61397

چکیده
  بخشی از زیبایی‌‌ها و ظرافت‌‌های شعر فارسی، در قالب آرایه‌‌های ادبی به ظهور رسیده‌است؛ بنابراین بررسی چندوچون پیوند پژوهش‌‌های بدیعی و تحولات شعری، ضرورتی گریزناپذیر است. آیا به‌راستی لوازم این ...  بیشتر