نویسنده = شکراله پورالخاص
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تطبیق مقام معشوقی مولانا با نظریۀ فردانیّت یونگ

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-80

شکراله پورالخاص؛ بیژن ظهیری ناو؛ جعفر عشقی


2. بررسی ترکیبات ابهام‌‌زا در اشعار نظامی و بیدل

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 111-129

خدابخش اسداللهی؛ شکرالله پور الخاص؛ ولی علی منش