کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
تعداد مقالات: 3
2. چرخش گفتمانی روایتی ادبی پس از گذار به ساحت نقاشی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-56

10.22059/jlcr.2020.74936

عبدالله آلبوغبیش؛ نرگس آشتیانی عراقی


3. عناصر بینامتنیت در روایات پیکارسک و مقامات

دوره 4، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 153-171

10.22059/jlcr.2016.57571

عنایت‌االله شریف‌پور؛ محمدصادق بصیری؛ آرزو پوریزدان‌پناه کرمانی