Journal of Literary Criticism and Rhetoric
بررسی انسجام و پیوستگی در سه غزل حافظ
بررسی انسجام و پیوستگی در سه غزل حافظ

حمید خانیان

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22059/jlcr.2022.343655.1852

چکیده
  ساختار خاص و محتوای ممتاز غزل خواجۀ شیراز از دیر باز به توهم گسستگیش دامن زده و کسانی را برآن داشته تا منکر همبستگی محور عمودی غزلش شوند، از جانب دیگر انسجام و پیوستگی متنی بیشتر ناظر بر حوزۀ روابط معنایی ...  بیشتر
موسیقی شعر و انواع جملات در غزلیّات حافظ
موسیقی شعر و انواع جملات در غزلیّات حافظ

معصومه امیرخانلو

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 125-140

https://doi.org/10.22059/jlcr.2017.129709.254

چکیده
  در این مقاله با بررسی انواع جملات در غزل حافظ و مقایسۀ نمونه‌‌هایی از غزل‌‌ها با شعر شاعرانی چون کمال خجندی، ناصر بخارایی، خواجوی کرمانی، پیوند میان موسیقی شعر و آرایش انواع جمله‌‌ها در غزلیات حافظ ...  بیشتر
تحلیل و واکاوی نظریۀ نظم عبدالقاهر جرجانی در غزلی از حافظ (با تکیه بر نظریات هلیدی و گرایس)
تحلیل و واکاوی نظریۀ نظم عبدالقاهر جرجانی در غزلی از حافظ (با تکیه بر نظریات هلیدی و گرایس)

سمیه آقابابایی؛ یحیی طالبیان

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 153-170

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61403

چکیده
  عبدالقاهر جرجانی از بلاغیون معروف ایرانی است که براساس نظریه‌اش، برتری یا ارزش حقیقی یک اثر ادبی را برخاسته از «نظم» موجود در آن می‌‌داند. نظم از دید او، کل ساختار یک متن را در بر می‌گیرد و سبب ...  بیشتر