کلیدواژه‌ها = فرازبان
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی عناصر ساختاری و دستوری مقالات شمس تبریزی با رویکردی بر نقد ادبی پست مدرن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-128

10.22059/jlcr.2018.66406

مریم السادات سنگی؛ رضا اشرف‌زاده


2. تحلیل فرازبانی گلستان سعدی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

10.22059/jlcr.2018.66399

محسن اکبری زاده (بتلاب اکبرآبادی)