Journal of Literary Criticism and Rhetoric
بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین بهبهانی
بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین بهبهانی

ابراهیم ابراهیم تبار

دوره 6، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22059/jlcr.2018.65520

چکیده
  یکی از مفاهیم مکتب صورت‌گرایی در بررسی متون ادبی، عنصر برجسته‌سازی است که با عناوینی چون هنجارگریزی و هنجارآفرینی (قاعده‌افزایی) بحث می‌شود. هنجارگریزی یکی از مؤثرترین روش‌های برجسته‌سازی زبان ادبی ...  بیشتر
هنجارگریزی در اشعار نزار قبّانی
هنجارگریزی در اشعار نزار قبّانی

لیلا بهرامی؛ محمدرضا میرزانیا

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 171-186

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61404

چکیده
  هنجارگریزی یکی از شگردهای مطرح در نظریه‌های نقد صورت‌گرا‌یان (فرمالیست‌های) روس است. این شیوه، یکی از روش‌های برجسته‌سازی در یک اثر ادبی است، که در تعریفی ساده می‌توان آن را خروج از زبان معمول و معیار ...  بیشتر