Journal of Literary Criticism and Rhetoric
مفهوم‌سازی استعاری خود‌ستایی‌های خاقانی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی
مفهوم‌سازی استعاری خود‌ستایی‌های خاقانی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی

مریم منوچهری؛ اسماعیل شفق

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 85-107

https://doi.org/10.22059/jlcr.2022.347517.1873

چکیده
  خاقانی شاعری است خود­ستا؛ به‌طوری‌که کمتر شعری را می‌توان یافت که او سخن از برتری خود نگفته باشد. یکی از دلایل خودستایی‌های خاقانی را عقدۀ حقارت بیان کرده‌اند. در روزگاران گذشته، سطح اجتماعی و اقتصادی ...  بیشتر
استعارۀ جهتی در قصاید خاقانی با رویکرد شناختی
استعارۀ جهتی در قصاید خاقانی با رویکرد شناختی

مریم منوچهری؛ اسماعیل شفق

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 113-131

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.298471.1425

چکیده
  صنعت استعاره در گذشته به عنوان ابزاری زیبایی‌شناختی، ویژگی واژه‌ها و پدیده‌ای زبانی شناخته می‌شد. در رویکرد نوین زبان‌شناسی شناختی، استعاره به عنوان ابزاری فرازبانی شناخته می‌شود که نظام مفهومی ...  بیشتر
دلایل ادبی حذف نهاد در ردیف های فعلی قصاید خاقانی
دلایل ادبی حذف نهاد در ردیف های فعلی قصاید خاقانی

گشین شکوهی؛ سیداحمد پارسا

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 159-168

https://doi.org/10.22059/jlcr.2015.56708

چکیده
  مطالعات رده­­شناسی زبان حاکی از آن است که بین نقش­های نحوی و معنایی- منظوری رابطة مستقیمی دیده نمی­شود. بخشی از دشواری­های درک مفاهیم ادبی نیز به دلیل ناآگاهی از کارکردهای معنایی نقش­های نحوی ...  بیشتر