Journal of Literary Criticism and Rhetoric
آسیب‌شناسی مباحث علم بیان در کتاب‌های بلاغت فارسی
آسیب‌شناسی مباحث علم بیان در کتاب‌های بلاغت فارسی

محمد یزدان جو؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصراالله امامی؛ منوچهر تشکری

دوره 7، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 227-242

https://doi.org/10.22059/jlcr.2018.68459

چکیده
  کشف ظرافت‌ها و زیبایی‌های زبانی و بیانی آثار ادبی، اعم از نثر و نظم، در گرو آشنایی با علوم بلاغی است و به کمک آن‌ها می‌توان یک معنی را در راستای خلاّقیتی ادبی و هنری به گونه‌های متفاوت بیان کرد. البته ...  بیشتر
نقد و تحلیل تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی
نقد و تحلیل تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی

محمدامیر مشهدی؛ رضا رضایی؛ حسین اتحادی

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 201-220

https://doi.org/10.22059/jlcr.2018.66411

چکیده
  سعدی از جمله سخنورانی است که علاوه بر زبان فارسی، اشعاری نیز در قالب‌های مختلف به زبان عربی سروده که نشان‌دهندۀ کمال مهارت و تسلط وی بر این زبان است. در این پژوهش، استعاره که مهم‌ترین مبحث در بلاغت به‌شمار ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی ساختار کنایه در زبان فارسی و عربی
مطالعه تطبیقی ساختار کنایه در زبان فارسی و عربی

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ معصومه فتحی مقدم

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 89-106

https://doi.org/10.22059/jlcr.2017.107190.87

چکیده
  زبان و ادبیات فارسی و عربی از دیرباز ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و از همدیگر تأثیر و تأثر فراوانی پذیرفته‌اند. از جملۀ این تأثیر و تأثرات، می‌‌توان مبحث «کنایه» را نام برد که یکی از بحث‌‌های ...  بیشتر