Journal of Literary Criticism and Rhetoric
بن‌مایه‌های آشنایی‌زدایی در حوزۀ ترکیب‌پذیری واژگانی؛ با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق
بن‌مایه‌های آشنایی‌زدایی در حوزۀ ترکیب‌پذیری واژگانی؛ با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق

فاروق نعمتی؛ رضا کیانی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 143-164

https://doi.org/10.22059/jlcr.2021.323800.1665

چکیده
  آفرینش تصاویر شاعرانه در بستر ترکیب‌های اضافی یا وصفی بدیعی که از هنجارهای متعارف زبان فاصله گرفته‌اند، هرگاه که با نوآوری هدفمند شاعران همراه بوده‌است و به ایجاد پیوندهای عمیق میان واژگان منجرگشته‌، ...  بیشتر
کاربست اَشکال آشنایی‌زدایی و هنجارگریزی در شعر احمدرضا احمدی
کاربست اَشکال آشنایی‌زدایی و هنجارگریزی در شعر احمدرضا احمدی

سید علی سراج؛ فاطمه برکتی

دوره 7، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 57-73

https://doi.org/10.22059/jlcr.2018.68450

چکیده
  در پژوهش حاضر، با رویکرد زبان‌‌شناسانه و روش تحلیلی ـ توصیفی‌ ، زبان شعر احمدرضا احمدی از منظر صورت‌گرایی (فرمالیسم) نقد و بررسی می­شود. از کاربست این نظریه در بررسی اشعار احمدی، این نتیجه‌‌ به دست ...  بیشتر
بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین بهبهانی
بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین بهبهانی

ابراهیم ابراهیم تبار

دوره 6، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22059/jlcr.2018.65520

چکیده
  یکی از مفاهیم مکتب صورت‌گرایی در بررسی متون ادبی، عنصر برجسته‌سازی است که با عناوینی چون هنجارگریزی و هنجارآفرینی (قاعده‌افزایی) بحث می‌شود. هنجارگریزی یکی از مؤثرترین روش‌های برجسته‌سازی زبان ادبی ...  بیشتر
هنجارگریزی در اشعار نزار قبّانی
هنجارگریزی در اشعار نزار قبّانی

لیلا بهرامی؛ محمدرضا میرزانیا

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 171-186

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61404

چکیده
  هنجارگریزی یکی از شگردهای مطرح در نظریه‌های نقد صورت‌گرا‌یان (فرمالیست‌های) روس است. این شیوه، یکی از روش‌های برجسته‌سازی در یک اثر ادبی است، که در تعریفی ساده می‌توان آن را خروج از زبان معمول و معیار ...  بیشتر