Journal of Literary Criticism and Rhetoric
مطالعه تطبیقی ساختار کنایه در زبان فارسی و عربی
مطالعه تطبیقی ساختار کنایه در زبان فارسی و عربی

علی خضری؛ رسول بلاوی؛ معصومه فتحی مقدم

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 89-106

https://doi.org/10.22059/jlcr.2017.107190.87

چکیده
  زبان و ادبیات فارسی و عربی از دیرباز ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و از همدیگر تأثیر و تأثر فراوانی پذیرفته‌اند. از جملۀ این تأثیر و تأثرات، می‌‌توان مبحث «کنایه» را نام برد که یکی از بحث‌‌های ...  بیشتر
بررسی اوج و فرود آرایه‌های بدیعی در شعر فارسی
بررسی اوج و فرود آرایه‌های بدیعی در شعر فارسی

یحیی کاردگر

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 73-89

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61397

چکیده
  بخشی از زیبایی‌‌ها و ظرافت‌‌های شعر فارسی، در قالب آرایه‌‌های ادبی به ظهور رسیده‌است؛ بنابراین بررسی چندوچون پیوند پژوهش‌‌های بدیعی و تحولات شعری، ضرورتی گریزناپذیر است. آیا به‌راستی لوازم این ...  بیشتر