کلیدواژه‌ها = بدیع
تعداد مقالات: 3
1. تصویرهای زنجیره‌ای در شعر شفیعی‌ کدکنی

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 85-101

10.22059/jlcr.2019.281583.1254

سعید کریمی قره‌بابا


2. مبالغه؛ تصویری فراتر از خیال

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 95-114

10.22059/jlcr.2014.50571

محمّدحسین محمّدی؛ میثم حاجی پور


3. نگاهی نو به ایهام در بدیع فارسی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 115-134

10.22059/jlcr.2014.50572

امیر چناری