Journal of Literary Criticism and Rhetoric
مفهوم‌سازی استعاری خود‌ستایی‌های خاقانی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی
مفهوم‌سازی استعاری خود‌ستایی‌های خاقانی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی

مریم منوچهری؛ اسماعیل شفق

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 85-107

https://doi.org/10.22059/jlcr.2022.347517.1873

چکیده
  خاقانی شاعری است خود­ستا؛ به‌طوری‌که کمتر شعری را می‌توان یافت که او سخن از برتری خود نگفته باشد. یکی از دلایل خودستایی‌های خاقانی را عقدۀ حقارت بیان کرده‌اند. در روزگاران گذشته، سطح اجتماعی و اقتصادی ...  بیشتر
استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی
استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی

سمیرا صمیمی فر؛ غلامرضا سالمیان؛ محمد ابراهیم مالمیر

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 81-103

https://doi.org/10.22059/jlcr.2021.302081.1466

چکیده
  نظریۀ «استعارۀ مفهومی»، برداشتی نو و متفاوت از استعاره است که نخستین بار لیکاف و جانسون آن را مطرح کردند. در این رویکرد، استعاره تنها از جنبۀ ظاهری بررسی نمی‌شود، بلکه به مفاهیمی توجه می‌شود که ...  بیشتر
استعارۀ ادبی و استعارۀ مفهومی
استعارۀ ادبی و استعارۀ مفهومی

محمد حسن حسن زاده نیری؛ علی اصغر حمیدفر

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 1-23

چکیده
  < p>< p>از زمانی که جرج لیکاف و مارک جانسون در کتاب استعاره‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم (1980م.)بحث استعارۀ مفهومی را مطرح کرده‌اند، نزدیک به چهار دهه می‌گذرد که در این سال‌های نسبتاً طولانی، نظریۀ آنان ...  بیشتر
استعاره‌های هستی‌شناختی در شاهنامۀ فردوسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی
استعاره‌های هستی‌شناختی در شاهنامۀ فردوسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

اشرف سراج؛ بهروز محمودی بختیاری

دوره 7، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22059/jlcr.2018.68451

چکیده
  استعاره یکی از موضوعات مهم و اساسی در زبان‌شناسی شناختی است. در این رویکرد، استعاره فقط یکی از ابزارهای تخیل شاعرانه و ویژگی زبانی نیست، بلکه در زندگی روزمره و نیز در اندیشه و عمل ما جریان دارد. بر اساس ...  بیشتر
بررسی مفهوم‌سازی‌های «چشم» در غزلیات حافظ از دیدگاه شناختی
بررسی مفهوم‌سازی‌های «چشم» در غزلیات حافظ از دیدگاه شناختی

نرجس‌بانو صبوری؛ آسیه ذبیح‌نیا عمران

دوره 7، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 115-134

https://doi.org/10.22059/jlcr.2018.68453

چکیده
  علوم شناختی به برررسی ماهیت فعالیت‌های ذهنی می‌پردازند. از دیدگاه شناختی، «استعاره» درک یک حوزۀ مفهومی بر اساس حوزۀ مفهومی دیگر است. در زبان‌شناسی شناختی، استفاده از اعضا و فیزیک بدن به عنوان ...  بیشتر