Journal of Literary Criticism and Rhetoric
زیبایی‌شناسی رباعی‌های بیژن ارژن از منظر نقد فرمالیستی
زیبایی‌شناسی رباعی‌های بیژن ارژن از منظر نقد فرمالیستی

حسنا محمدزاده؛ حسین قربانپور آرانی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 63-84

https://doi.org/10.22059/jlcr.2022.332318.1757

چکیده
  مکتب صورت‌گرایی از مکاتب نقدی است که بدون توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار در متن ادبی مانند پدیده‌های سیاسی و اجتماعی به نقد شکل بیرونی اثر ادبی می‌پردازد. از آنجا که رباعی یکی از قالب‌هایی است که در ...  بیشتر
واکاوی زیبایی‌شناسی و معناشناسی سبک تکرار در اشعار نازک الملائکه ونیمایوشیج(مطالعه موردی چند قصیده)
واکاوی زیبایی‌شناسی و معناشناسی سبک تکرار در اشعار نازک الملائکه ونیمایوشیج(مطالعه موردی چند قصیده)

سید حسین سیدی؛ آزاده قادری

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22059/jlcr.2017.118146.151

چکیده
  شعر امروز می‌کوشد بی‌آنکه محدودیت غلبۀ وزن و قافیه را متحمل شود، امتیازاتی بیش از آنچه این دو عنصر به شعر گذشته می‌بخشند، برای خویش کسب کند؛ بر همین اساس از سازِکارهای مختلفی سود می‌جوید که عمده‌ترینش ...  بیشتر