کلیدواژه‌ها = زبان
تعداد مقالات: 5
1. زیبایی شناسی تطبیقی آثار نثر مرسل با تأکید بر قطب مجازی یاکوبسن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 251-270

10.22059/jlcr.2020.74950

عفت نقابی؛ محسن وثاقتی جلال


2. بررسی زبان و بازی‌های زبانی در غزل پست‌مدرن ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-39

10.22059/jlcr.2019.71455

منوچهر اکبری؛ مهتاب سالاری


3. عدم قطعیت در فراداستان «شب ممکن»

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-70

10.22059/jlcr.2017.216515.550

نعمت الله ایران زاده؛ نفیسه لیاقی مطلق


4. بیان‌ناپذیری تجربه‌های عرفانی از نگاه مولوی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 17-29

10.22059/jlcr.2014.52683

ابراهیم رحیمی‌زنگنه


5. نقد بلاغی اشعار سنّتی نیما

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 87-106

10.22059/jlcr.2013.35264

محمد حسن حائری؛ محسن امیری؛ رضوان وطن خواه