Journal of Literary Criticism and Rhetoric
کاربست شگردهای علم معانی در شعر فارسی و عربی (مطالعۀ موردی مضمون اندرز در شعر نیما یوشیج و نازک‌الملائکه)
کاربست شگردهای علم معانی در شعر فارسی و عربی (مطالعۀ موردی مضمون اندرز در شعر نیما یوشیج و نازک‌الملائکه)

نجمه دری؛ ناصر نیکوبخت؛ فرامرز میرزایی؛ فیروز اسعد

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 99-118

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.74939

چکیده
  در شعر فارسی و عربی ـ اعمّ از کلاسیک و نوـ کاربرد علوم بلاغی برای ابلاغ مفاهیم و معانی مورد نظر شاعر بسیار ملموس و محسوس است؛ زیرا آنچه باعث ادبیت و شعریت یک متن می‌شود، بیشتر جنبه‌های بلاغی متن است. نیما ...  بیشتر
نقش خطاب در رباعی‌‌های افضل‌الدین کاشانی
نقش خطاب در رباعی‌‌های افضل‌الدین کاشانی

رضا خبازها؛ فرهاد درودگریان

دوره 7، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22059/jlcr.2018.68443

چکیده
  مخاطب ساختن خویشتن، غیرانسان‌ها، خدا، پیامبر، معشوق، مخالف، خواننده و جز ایشان و نیز مخاطب ساختن انسان‌ها از قول آفریدگار، آغازگر بیش از نیمی از رباعی‌های منسوب به بابا افضل کاشانی است که در رباعی‌سرایی ...  بیشتر
بیان مضامین تعلیمی در خلد برین وحشی بافقی با استفاده از خبر و انشای طلبی
بیان مضامین تعلیمی در خلد برین وحشی بافقی با استفاده از خبر و انشای طلبی

یحیی طالبیان؛ زهرا فاتحی نصر آباد

دوره 7، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 153-172

https://doi.org/10.22059/jlcr.2018.68455

چکیده
  وحشی بافقی یکی از برجسته‌ترین سخن‌سرایان سدۀ دهم هجری و از سرآمدان مکتب وقوع است که در قالب‌های مختلف شعری، طبع‌آزمایی کرده‌است و در همۀ این قالب‌ها، اشعار درخوری از خود بر جای گذاشته‌است. او در منظومۀ ...  بیشتر
تقدیم فعل و اغراض بلاغی آن در داستان «رستم و اسفندیار»
تقدیم فعل و اغراض بلاغی آن در داستان «رستم و اسفندیار»

حسن حیدری؛ محمدرضا عمران‌پور؛ مهدی قاسم‌زاده

دوره 6، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 111-130

https://doi.org/10.22059/jlcr.2017.65528

چکیده
  هدف مقالۀ حاضر این است که نقش «تقدیم فعل» را در پروراندن زبان حماسی در داستان «رستم و اسفندیار» نشان دهد. «تقدیم فعل» از مؤلفه‌های علم معانی است که به نقش بلاغی آن در متون ادب فارسی، توجه ...  بیشتر
دلایل ادبی حذف نهاد در ردیف های فعلی قصاید خاقانی
دلایل ادبی حذف نهاد در ردیف های فعلی قصاید خاقانی

گشین شکوهی؛ سیداحمد پارسا

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 159-168

https://doi.org/10.22059/jlcr.2015.56708

چکیده
  مطالعات رده­­شناسی زبان حاکی از آن است که بین نقش­های نحوی و معنایی- منظوری رابطة مستقیمی دیده نمی­شود. بخشی از دشواری­های درک مفاهیم ادبی نیز به دلیل ناآگاهی از کارکردهای معنایی نقش­های نحوی ...  بیشتر