Journal of Literary Criticism and Rhetoric
واکاوی مؤلفه‌های نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل در اشعار فروغ فرخزاد
واکاوی مؤلفه‌های نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل در اشعار فروغ فرخزاد

مطهره آزادی‌خواه؛ مریم امیرارجمند؛ ماندانا هاشمی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 109-129

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.339552.1817

چکیده
  هدف و معنای زندگی، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین سؤالات انسان است. ویکتور فرانکل نظریه‌پردازی است که در شیوۀ روان‏درمانی خود، یعنی معنادرمانی، از رهگذر تجربیات سختی که داشته به این پرسش پاسخ گفته است. ...  بیشتر
تحلیل دوره‌های شعری فروغ فرخزاد؛ بر اساس مقولات «خود، فراخود و نهاد» در روان‌شناسی فروید
تحلیل دوره‌های شعری فروغ فرخزاد؛ بر اساس مقولات «خود، فراخود و نهاد» در روان‌شناسی فروید

زهرا عرب مرادی؛ سوزان جهانیان؛ حسام ضیایی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 101-117

https://doi.org/10.22059/jlcr.2021.320939.1646

چکیده
  زنان، نقش مهمی در پویایی یا اضمحلال فکری و رفتاری جامعه دارند. از‌این‌رو، بررسی افکار آن‌ها در رشد شناختی جامعه اثرگذار است. فروغ فرخزاد به عنوان شخصیتی پویا و جریان‌ساز در گسترۀ ادبیات فارسی معاصر، ...  بیشتر
استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی
استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی

سمیرا صمیمی فر؛ غلامرضا سالمیان؛ محمد ابراهیم مالمیر

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 81-103

https://doi.org/10.22059/jlcr.2021.302081.1466

چکیده
  نظریۀ «استعارۀ مفهومی»، برداشتی نو و متفاوت از استعاره است که نخستین بار لیکاف و جانسون آن را مطرح کردند. در این رویکرد، استعاره تنها از جنبۀ ظاهری بررسی نمی‌شود، بلکه به مفاهیمی توجه می‌شود که ...  بیشتر
روان‌شناسی عشق در غزل سعدی
روان‌شناسی عشق در غزل سعدی

نجمه نظری؛ راهله کمالی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 199-212

https://doi.org/10.22059/jlcr.2017.121407.184

چکیده
  امروزه در حوزۀ مطالعات میان‌رشته‌ای، به ارتباط میان «روان‌شناسی» و «ادبیات» توجه بسیار می‌شود. آثار ادبی از سویی حاصل حالات روحی انسان است و از سوی دیگر، روح و روان انسان را می‌پرورد؛ ازاین‌رو ...  بیشتر