Journal of Literary Criticism and Rhetoric
تحلیل زمینه‌های ایجاد هنجارگریزی در استعاره‌های عرفانی
تحلیل زمینه‌های ایجاد هنجارگریزی در استعاره‌های عرفانی

نعیمه ابراهیمی علویجه؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محمدجواد شمس؛ امیر جوان‌آراسته

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jlcr.2021.320086.1640

چکیده
  اهل معرفت و سلوک، برای بیان تجربه‌ها و تعالیم عرفانی خود، قالب بیانی به نام «زبان عرفانی» برگزیدند؛ این زبان برای تبیین و انتقال تعالیم و مواجید عرفانی به کار گرفته شد و به دسته‌های گوناگون تقسیم‌بندی ...  بیشتر
توصیف و تبیین هنجارگریزی نوین گفتمانی در شعر کلاسیک امروز
توصیف و تبیین هنجارگریزی نوین گفتمانی در شعر کلاسیک امروز

محمدصالح ذاکری؛ فردوس آقاگل زاده؛ حیات عامری

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 159-178

https://doi.org/10.22059/jlcr.2019.71473

چکیده
  اکثر پژوهش‌های پیشین در ایران، با توجه به الگوی لیچ به بررسی هنجارگریزی در شعر پرداخته و در نتیجه، به هنجارگریزی گفتمانی توجهی نداشته‌اند؛ در حالی که اگر کار زبان‌شناسی فقط به مطالعه جنبه‌های آوائی، ...  بیشتر
کاربست اَشکال آشنایی‌زدایی و هنجارگریزی در شعر احمدرضا احمدی
کاربست اَشکال آشنایی‌زدایی و هنجارگریزی در شعر احمدرضا احمدی

سید علی سراج؛ فاطمه برکتی

دوره 7، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 57-73

https://doi.org/10.22059/jlcr.2018.68450

چکیده
  در پژوهش حاضر، با رویکرد زبان‌‌شناسانه و روش تحلیلی ـ توصیفی‌ ، زبان شعر احمدرضا احمدی از منظر صورت‌گرایی (فرمالیسم) نقد و بررسی می­شود. از کاربست این نظریه در بررسی اشعار احمدی، این نتیجه‌‌ به دست ...  بیشتر
بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین بهبهانی
بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین بهبهانی

ابراهیم ابراهیم تبار

دوره 6، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22059/jlcr.2018.65520

چکیده
  یکی از مفاهیم مکتب صورت‌گرایی در بررسی متون ادبی، عنصر برجسته‌سازی است که با عناوینی چون هنجارگریزی و هنجارآفرینی (قاعده‌افزایی) بحث می‌شود. هنجارگریزی یکی از مؤثرترین روش‌های برجسته‌سازی زبان ادبی ...  بیشتر
هنجارگریزی در اشعار نزار قبّانی
هنجارگریزی در اشعار نزار قبّانی

لیلا بهرامی؛ محمدرضا میرزانیا

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 171-186

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61404

چکیده
  هنجارگریزی یکی از شگردهای مطرح در نظریه‌های نقد صورت‌گرا‌یان (فرمالیست‌های) روس است. این شیوه، یکی از روش‌های برجسته‌سازی در یک اثر ادبی است، که در تعریفی ساده می‌توان آن را خروج از زبان معمول و معیار ...  بیشتر