کلیدواژه‌ها = سعدی
معارضات همام و سعدی از دیدگاه صرف و نحو

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 41-58

10.22059/jlcr.2023.348315.1878

حمیدرضا عظیمی؛ سیده فاطمه هاشمیان


تحلیل ساختار و لحن دو غزل از سعدی

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 153-173

10.22059/jlcr.2020.214703.516

پونه ناشر؛ عباسعلی وفایی


نقد و تحلیل تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی

دوره 7، شماره 1، تیر 1397، صفحه 201-220

10.22059/jlcr.2018.66411

محمدامیر مشهدی؛ رضا رضایی؛ حسین اتحادی


روان‌شناسی عشق در غزل سعدی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 199-212

10.22059/jlcr.2017.121407.184

نجمه نظری؛ راهله کمالی


تحلیل بلاغی اشعار عربی سعدی با نگاه به «تشبیه‌»

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 77-96

10.22059/jlcr.2013.35934

مصطفی کمالجو؛ الهام زارع