کلیدواژه‌ها = سعدی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل ساختار و لحن دو غزل از سعدی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 153-173

10.22059/jlcr.2020.214703.516

پونه ناشر؛ عباسعلی وفایی


2. نقد و تحلیل تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 201-220

10.22059/jlcr.2018.66411

محمدامیر مشهدی؛ رضا رضایی؛ حسین اتحادی


3. روان‌شناسی عشق در غزل سعدی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 199-212

10.22059/jlcr.2017.121407.184

نجمه نظری؛ راهله کمالی


4. تحلیل بلاغی اشعار عربی سعدی با نگاه به «تشبیه‌»

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 77-96

10.22059/jlcr.2013.35934

مصطفی کمالجو؛ الهام زارع