کلیدواژه‌ها = حافظ
تحلیل طرح‌واره‌های قدرتی در شعر حافظ

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 81-99

10.22059/jlcr.2019.71458

مهری تلخابی؛ تورج عقدایی


تحلیل لایه‌‌های سبکی در غزلی از حافظ

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 179-197

10.22059/jlcr.2017.118923.158

سارا پورشعبان؛ اسماعیل صادقی


باده‌ستایی ابونواس و حافظ

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 21-40

10.22059/jlcr.2016.61391

اسماعیل تاج بخش؛ اورنگ ایزدی


بررسی و مقایسه‌ی مصرع‌های تضمینی حافظ از دیگر شاعران

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 41-60

10.22059/jlcr.2016.61395

علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ مهدی گراوند


بررسی و مقایسة ایهام و گونه‌های آن در اشعار خاقانی و حافظ

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 37-56

10.22059/jlcr.2013.35932

احمد غنی‌پور ملکشاه؛ سیّده سودابه رضازاده بایی


هاله‌های موسیقیایی در معنای دو واژه در شعر حافظ

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 117-125

10.22059/jlcr.2013.35937

جمیله اخیانی؛ اصغر بیرانوند