دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

بحثی نظری درباره مهمترین عوامل تأثیرگذار بر متون ادبی(ویژگیهای شاهکارها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22059/jlcr.2022.344708.1858

امید مجد


زیبایی‌شناسی رباعی‌های بیژن ارژن از منظر نقد فرمالیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22059/jlcr.2022.332318.1757

حسنا محمدزاده؛ حسین قربانپور آرانی


مفهوم‌سازی استعاری خود‌ستایی‌های خاقانی بر اساس نظریه استعاره مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22059/jlcr.2022.347517.1873

مریم منوچهری؛ اسماعیل شفق


مقایسه ساختار عروض فارسی و موسیقی کلاسیک ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22059/jlcr.2023.351244.1897

مهران محبوبی مقدم؛ علی حیدری


علمی-ترویجی

ارزیابی تعریب شعر "مهتاب" نیما یوشیج با تکیه بر نظریه وینی و داربلنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22059/jlcr.2023.349504.1886

عزت ملا ابراهیمی؛ زهرا مسلمی؛ هانیه درستکار


علمی-پژوهشی

تحلیل روان‌شناختی شخصیت « إریان» در رمان « الرجل الذی آمن» نجیب الکیلانی بر اساس نظریه مارتین سلیگمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22059/jlcr.2023.345075.1861

عیسی زارع درنیانی؛ فواد عبدالله زاده


تحلیل اثر سه تابلو مریم میرزاده عشقی بر اساس نظریه کنش پیربوردیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22059/jlcr.2023.344765.1859

حمیدرضا مسعودی علوی؛ پروین سلاجقه؛ عالیه یوسف فام


معارضات همام و سعدی از دیدگاه صرف و نحو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22059/jlcr.2023.348315.1878

سیده فاطمه هاشمیان؛ حمیدرضا عظیمی


تصویر در تصویر (پژوهشی در تصویرهای هم‌پیوند براساس غزلیات حافظ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22059/jlcr.2022.343900.1853

حمید طاهری


تحلیل داستان شیر و گاو و بازجست کار دمنه بر پایۀ نظریۀ دریافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22059/jlcr.2023.350905.1899

کامران قنبری؛ قهرمان شیری


بررسی و تحلیل نمود خودشکوفایی در مصبیت‌نامۀ عطار براساس نظریّۀ آبراهام مزلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22059/jlcr.2022.342522.1844

علی غلامی؛ علی محمدی


بررسی انسجام و پیوستگی در غزل حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22059/jlcr.2022.343655.1852

حمید خانیان


بررسی وابسته‌های عددی خاص در شعر خاقانی شروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22059/jlcr.2023.355253.1916

حیدرعلی دهمرده؛ سمیه تنهایی


بررسی نوع ادبی در سه اثر منثور فارسی (حسین کرد شبستری،دارابنامه بیغمی و چهارمقاله نظامی عروضی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/jlcr.2023.350310.1890

یدالله نصراللهی؛ عاطفه ابراهیمی