دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. کاربرد زلف به‌عنوان سرپوش شراب در غزلیات حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.22059/jlcr.2021.328378.1722

هیمن کریم محمد صالح؛ تیمور مالمیر


2. اندوه غربت و کودکی و نوجوانی در دیوان دانش مشهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.22059/jlcr.2021.326037.1691

عباس صالحیان کبیر


3. منطق تعامل در روایت‌های سیاسی-اخلاقی کلاسیک فارسی:آداب معاشرت و فاصله‌گزینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.22059/jlcr.2021.327009.1702

چنور زاهدی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


4. تأثیر اگزیستانسیالیسم بر نخستین رمان های مدرنِ فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.22059/jlcr.2021.327071.1703

محبوبه حیدری؛ مصطفی شریفی ابنوی


5. نقد و بررسی اطناب و انواع آن در متون بلاغی فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22059/jlcr.2021.327109.1706

فاطمه هجری؛ امیر مؤمنی هزاوه؛ مهدی محبتی


6. اعجاز ایجاز حروف مقطعة قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22059/jlcr.2021.329681.1734

خدیجه صادقی خوئینی


7. تحلیل متنی پرنده من اثر فریبا وفی از دیدگاه کدهای پنج گانه نشانه‌شناختی رولان بارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22059/jlcr.2021.326347.1695

ولی‌ غلامی؛ پیام بابایی


8. دگردیسی کنش در ترس و لرز غلامحسین ساعدی با تکیه بر نظریۀ عمل پیر بوردیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22059/jlcr.2021.328899.1728

شیرزاد طایفی؛ محمّد شیخ الاسلامی


9. نگاهی انتقادی به شگردهای نوسازی تشبیه در باب پنجم گلستان سعدی و روضۀ ششم بهارستان جامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22059/jlcr.2021.330623.1743

سپیده اسکندری؛ هنگامه آشوری؛ مهرانگیز اوحدی


10. چالش گفتمانی در بازتعریف هویت زنانه در شازده احتجاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22059/jlcr.2021.329845.1735

شهناز ولی پور هفشجانی


11. ساختارشناسی روایت‌های مثنوی بر اساس الگوی «زمان» در حکایت‌های دفتر اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22059/jlcr.2021.325137.1677

میترا گلچین؛ مطهره محمدی


12. تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در «رُمان قهوۀ سرد آقای نویسنده»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.22059/jlcr.2021.328889.1727

احمد حیدری گوجانی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری؛ حجت الله امیدعلی


13. «توازی تصویری»، کاربستِ اسلوب معادله در «اوسنۀ باباسبحان»، «جایی دیگر» و «پیرمرد و دریا»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22059/jlcr.2021.332914.1761

بهادر باقری


14. مقایسۀ نحلیلی ترفندهای بدیعی در «معالم البلاغه در علم معانی، بیان و بدیع» و «بدیع از دیدگاه زیبایی‌شناسی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.22059/jlcr.2021.330643.1745

آمنه عرفانی فرد؛ علی محمد مؤذنی