Journal of Literary Criticism and Rhetoric
علمی-پژوهشی
نقد جامعه‌‌شناختی رمان صیادون فی شارع ضیق از جبرا ابراهیم جبرا
نقد جامعه‌‌شناختی رمان صیادون فی شارع ضیق از جبرا ابراهیم جبرا

عزت ملا ابراهیمی؛ صغری رحیمی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.59101

چکیده
  نقد جامعه‌‌شناختی، یکی از شیوه‌‌های کارآمد نقد متون ادبی، به‌خصوص رمان، است. در این شیوه، ارتباط ساختار و محتوای رمان با وضعیت و دگرگونی‌‌های جامعه و محیطی که در آن متولد شده، بررسی می‌‌شود و چگونگی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
بررسی اسطوره و انواع آن در شعر معاصر (با نگاهی به شعر موسوی گرمارودی)
بررسی اسطوره و انواع آن در شعر معاصر (با نگاهی به شعر موسوی گرمارودی)

ساغر سلمانی نژادمهرآبادی؛ عبدالرضا سیف

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.59102

چکیده
  شعر با اسطوره گره خورده‌است و شاعران اغلب لحظاتی را در سیر اساطیری به سر می‌‌برند. اسطوره با بیانی نمادین، به شکوفایی شعر و چندلایه شدن اثر کمک می‌‌کند. پیشرفت علوم سبب کم‌رنگ‌‌تر شدن اثر اساطیر در ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
پوشکین؛ سعدی جوان روسیه (جایگاه سعدی در اشعار پوشکین)
پوشکین؛ سعدی جوان روسیه (جایگاه سعدی در اشعار پوشکین)

جان اله کریمی مطهر؛ تبسم خاک ره کهنموئی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 39-49

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.59103

چکیده
  پوشکین پدیدۀ فوق‌‌العاده‌ای در ادبیات روسیه و حتی جهان است که در آثارش ایده‌‌های جهانی می‌‌درخشند. هیچ‌کس مانند پوشکین توانایی مبدل شدن به انسان دیگر ملل و این‌چنین موثق از زبان او حرف زدن را ندارد. ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تحلیل داستان «رستم و سهراب» براساس نظریۀ روایت‌شناسی کلود برمون
تحلیل داستان «رستم و سهراب» براساس نظریۀ روایت‌شناسی کلود برمون

غلامعلی فلاح؛ نرجس افشاری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 51-71

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.59104

چکیده
  در جُستار حاضر، داستان تراژیک «رستم و سهراب» براساس نظریۀ روایت‌شناسی کلود برمون بررسی شده‌است. الگوی برمون برمبنای رویکردی دوگانه بنا شده که طبق آن سرنوشت قهرمان منحصراً نه به پیروزی، بلکه گاه ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
چهرۀ قدسی زن و عشق در داستان‌های مصطفی مستور
چهرۀ قدسی زن و عشق در داستان‌های مصطفی مستور

بهادر باقری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.59105

چکیده
  زن، شخصیت کانونی و مهم‌ترین موضوع داستان‌های مصطفی مستور است و با زنان داستان‌‌های واقع‌گرای معاصر، تفاوت ماهوی دارد؛ چراکه از سویی، تجلی تام و تمام «زن مثالی» است و از سوی دیگر، میراث‌‌دار ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
دلالت تقدیم و تأخیر در سیاق نفی و اثبات از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی
دلالت تقدیم و تأخیر در سیاق نفی و اثبات از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی

محمد هادی مرادی؛ فاطمه کاظمی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 91-109

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.59106

چکیده
  در مقالۀ حاضر، دلالت تقدیم و تأخیر در ساختار جمله‌های مثبت و منفی از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی بررسی شده‌است. تقدیم و تأخیر، موضوعی بلاغی و یکی از مباحث اصلی دستور زایاـ‌گشتاری است. جرجانی اعتقاد دارد ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
بررسی ترکیبات ابهام‌‌زا در اشعار نظامی و بیدل
بررسی ترکیبات ابهام‌‌زا در اشعار نظامی و بیدل

خدابخش اسداللهی؛ شکرالله پور الخاص؛ ولی علی منش

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 111-129

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.59107

چکیده
  نظامی گنجوی و بیدل دهلوی، دو شاعر برجستۀ سدۀ ششم و دوازدهم هستند که به نوآوری مشهورند. در سطح زبان اشعار این دو شاعر، عناصر متعدد ابهام‌‌زا دیده می‌شود. یکی از مهم‌‌ترین این عناصر، «ترکیبات ابهام‌‌زا»ست. ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تحلیل کهن‌‌الگویی آرمان‌شهرگرایی و سیر الگوواره‌‌های ادبیات آرمان‌شهری در ادب کلاسیک ایران
تحلیل کهن‌‌الگویی آرمان‌شهرگرایی و سیر الگوواره‌‌های ادبیات آرمان‌شهری در ادب کلاسیک ایران

فرزاد قائمی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 131-150

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.59114

چکیده
  ادبیات آرمان‌شهری از حیث محتوا، دربرگیرندۀ آرزوی تحقق جهانی با شرایط بهتر و آرمانی (آرمان‌شهر) یا حاوی تصور جهانی مطلوب و در عین حال انتزاعی (ناکجا‌‌آباد) است. این نوعِ ادبی، بر مبنای انگیزۀ اصلی واحدی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تحلیل نمادهای پایداری در شعر صالح محمود هُواری
تحلیل نمادهای پایداری در شعر صالح محمود هُواری

محسن پیشوایی علوی؛ مسعود باوان پوری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 151-170

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.59118

چکیده
  یکی از شیوه‌های پیچیدۀ تفکّر و بیان معانی، نماد است. این شیوه نقش مهمی را در آفرینش آثار ادبی و بیان اندیشه‌های ناگفتنی شاعر ایفا می‌کند. ریشۀ چنین رویکردی، در اوضاع سیاسی و اجتماعی موجود و تجربه‌های ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
جلوه‌‌های آیرونی در شعر حافظ
جلوه‌‌های آیرونی در شعر حافظ

شمس الحاجیه اردلانی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 171-188

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.59122

چکیده
  آیرونی موجد چندوجهی‌شدن معنا و گسترش تضاد معنایی در درون متن است. این پژوهش، ضمن طرح چهارچوب نظری آیرونی در سطح بلاغی، کوششی است در جهت تنویر مؤلفه‌های آیرونی، استخراج ویژگی مشترک آیرونی و صنایع معنوی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
متن عرفانی به مثابۀ خطابه (بررسی وجوه خطابی در ساختار متون عرفانی، با تأکید بر استعاره و تمثیل)
متن عرفانی به مثابۀ خطابه (بررسی وجوه خطابی در ساختار متون عرفانی، با تأکید بر استعاره و تمثیل)

لیلا آقایانی چاوشی؛ روح‌االله آقایانی چاوشی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 189-206

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.59123

چکیده
  متون عرفانی از مهم‌ترین متونی هستند که به منظور انتقال آموزه‌های معرفتی و اثرگذاری بر مخاطبانی که دغدغۀ آگاهی و تربیت باطنی دارند، تنظیم شده‌اند. از این رو به نظر می‌رسد در راستای تحقق این هدف، از شگردهای ...  بیشتر