Journal of Literary Criticism and Rhetoric
علمی-پژوهشی
تحلیل شیوة پسامدرنی روایت زنان در مجموعه داستان «بماند...»
تحلیل شیوة پسامدرنی روایت زنان در مجموعه داستان «بماند...»

تیمور مالمیر؛ شهلا ناصری

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61390

چکیده
  بهناز علی‌‌پور گسکری در مجموعه داستان بماند...به‌گونه‌ای هدفمند و تعمدی، از امکانات پسامدرنی در عنوان و محتوا و شیوۀ روایت بهرهجسته‌است. مؤلفه‌‌های پسامدرنی نظیر ساختار بازگشتی، اتصال کوتاه، چهارچوب‌‌سازی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
باده‌ستایی ابونواس و حافظ
باده‌ستایی ابونواس و حافظ

اسماعیل تاج بخش؛ اورنگ ایزدی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61391

چکیده
  ستایش باده به شیوه‌های مختلف و با تعابیر و تصاویر گوناگون، از دیرباز در شعر شاعران عرب، درون‌مایه‌ای مکرر بوده‌است که ابونواس، شاعر ایرانی‌تبار دورۀ عباسی، به آن نظم و سامان تازه‌ای بخشید و بنیان‌گذار ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
بررسی و مقایسه‌ی مصرع‌های تضمینی حافظ از دیگر شاعران
بررسی و مقایسه‌ی مصرع‌های تضمینی حافظ از دیگر شاعران

علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ مهدی گراوند

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61395

چکیده
   اگر دیوان اشعار حافظ را بررسی کنیم، درخواهیم یافت که او آثار بیشتر شاعران دیگر را خوانده و بسیاری از اشعار خود را به‌ استقبال آنان سروده‌است. علاوه بر این، برخی از مضامین و ابیات و مصرع‌‌‌‌های شاعران ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
بررسی استعارۀ تهکّمیّه در غزلیات حافظ
بررسی استعارۀ تهکّمیّه در غزلیات حافظ

احمد ذاکری

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 61-72

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61396

چکیده
  در ادب فارسی، هر سراینده یا نویسندۀ توانمندی که از قرآن مایه گرفته‌است، جایگاه برتری به خود اختصاص داده‌است. شمس‌الدین محمد حافظ، به مدد بهره‌جویی از کلام خداوندی و البته دیگر هنرهای ادبی، جزو قله‌های ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
بررسی اوج و فرود آرایه‌های بدیعی در شعر فارسی
بررسی اوج و فرود آرایه‌های بدیعی در شعر فارسی

یحیی کاردگر

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 73-89

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61397

چکیده
  بخشی از زیبایی‌‌ها و ظرافت‌‌های شعر فارسی، در قالب آرایه‌‌های ادبی به ظهور رسیده‌است؛ بنابراین بررسی چندوچون پیوند پژوهش‌‌های بدیعی و تحولات شعری، ضرورتی گریزناپذیر است. آیا به‌راستی لوازم این ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
خوانش شالوده‌‌شکن قصیده‌‌ای از خاقانی
خوانش شالوده‌‌شکن قصیده‌‌ای از خاقانی

علیرضا امامی؛ سید محمد صاحبی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 91-103

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61398

چکیده
  در این مقاله، پس از اشاره‌ای مقدماتی و اجمالی به مفهوم شالوده‌شکنی و طرح خلاصه‌ای از اندیشه‌های فلسفی، زبان‌شناسیک و ادبی دریدا، رهیافت شالوده‌شکنی با اشاره به خوانش او از دو متن ادبی غربی بررسی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تشبیه قریب (مبتذل) و شیوه‌های رفع ابتذال تشبیه (در کتب بیان مشهور فارسی)
تشبیه قریب (مبتذل) و شیوه‌های رفع ابتذال تشبیه (در کتب بیان مشهور فارسی)

میترا گلچین؛ عباس کریمی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 105-124

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61399

چکیده
  هدف مقالۀ حاضر آن است که پس از اثبات فقدان ارزش هنری تشبیهات قریب و لزوم رفع قرابت از آن‌ها، با استناد به کتاب‌های بیان فارسی از آغاز تا امروز، موجبات ابتذال و قرابت تشبیهات را بررسی کند و تشبیهاتی از ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
پروین و مارکس؛ تا فراسوی طبقه
پروین و مارکس؛ تا فراسوی طبقه

مهدی خبازی کناری؛ فرزاد بالو

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 125-135

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61400

چکیده
  تفسیر متعارف از اشعار پروین، این است که شاعر به‌لحاظ ساختاری و محتوا، به سنت شعری گذشته وابسته‌است و ادامه‌دهندۀ راه پیشینیان است، اما فی‌المثل نگرش انسان‌دوستانه و مهربانانه به فقرا و به‌طورکلی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تحلیل دو داستان «گنبد سبز» و «گنبد سرخ» نظامی گنجوی براساس نظریۀ «فرایند فردیت» یونگ
تحلیل دو داستان «گنبد سبز» و «گنبد سرخ» نظامی گنجوی براساس نظریۀ «فرایند فردیت» یونگ

لیلا هاشمیان؛ مریم رحمانی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 137-151

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61402

چکیده
  یکی از مباحث مهمی که با نظریه‌پردازی یونگ، ابتدا به عرصۀ روان‌شناسی و با سیر تدریجی، وارد دنیای نقد ادبی شد، تحلیل شخصیت‌‌های داستانی آثار ادبی براساس «فرایند فردیت» است. در چهارچوب این فرایند، ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تحلیل و واکاوی نظریۀ نظم عبدالقاهر جرجانی در غزلی از حافظ (با تکیه بر نظریات هلیدی و گرایس)
تحلیل و واکاوی نظریۀ نظم عبدالقاهر جرجانی در غزلی از حافظ (با تکیه بر نظریات هلیدی و گرایس)

سمیه آقابابایی؛ یحیی طالبیان

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 153-170

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61403

چکیده
  عبدالقاهر جرجانی از بلاغیون معروف ایرانی است که براساس نظریه‌اش، برتری یا ارزش حقیقی یک اثر ادبی را برخاسته از «نظم» موجود در آن می‌‌داند. نظم از دید او، کل ساختار یک متن را در بر می‌گیرد و سبب ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
هنجارگریزی در اشعار نزار قبّانی
هنجارگریزی در اشعار نزار قبّانی

لیلا بهرامی؛ محمدرضا میرزانیا

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 171-186

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61404

چکیده
  هنجارگریزی یکی از شگردهای مطرح در نظریه‌های نقد صورت‌گرا‌یان (فرمالیست‌های) روس است. این شیوه، یکی از روش‌های برجسته‌سازی در یک اثر ادبی است، که در تعریفی ساده می‌توان آن را خروج از زبان معمول و معیار ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
پدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان پل معلق
پدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان پل معلق

سیده زیبا بهروز؛ اسحاق طغیانی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 187-204

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61405

چکیده
  در این مقاله، رمان پل معلق نوشتۀ محمدرضا بایرامی با رویکرد عاطفی، تحلیل پدیدارشناختی شده‌است. داستان‌های مقاومت از بسترهای مناسب برای بازنمایی کارکردهای عناصر غنایی به‌عنوان هنری‌ترین شکل بروز عواطف ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
نقد محققان بر شاهنامه‌ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا)
نقد محققان بر شاهنامه‌ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا)

آرمان کوهستانیان؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 205-224

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61406

چکیده
  یکی از شگردهای بررسی آثار جاودانی، نقد آن‌هاست. در نقد این شاهکارها، هم روساخت و شکل آثار ادبی واکاوی می‌شود و هم زیرساخت معنایی ـ عاطفی آن‌ها. در این مقاله، بیشتر از نقد اسطوره‌ای و اجتماعی و تاریخی ...  بیشتر