کلیدواژه‌ها = نشانه‌شناسی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل استعاره‌ـ روان‌کاوی داستان کودکانۀ «یک داستان محشر»: بر پایۀ نظریۀ ناخودآگاهِ زبانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 43-66

10.22059/jlcr.2020.281883.1258

امیر حسین زنجانبر؛ فاطمه بستانی؛ غلامحسین کریمی دوستان


2. نشانه‌شناسی عناصر روایی در روایت‌های عرفانی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-158

10.22059/jlcr.2019.71472

هادی دهقانی یزدلی؛ فاطمه ادراکی


3. واکاوی عناصر ساختاری و دستوری مقالات شمس تبریزی با رویکردی بر نقد ادبی پست مدرن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-128

10.22059/jlcr.2018.66406

مریم السادات سنگی؛ رضا اشرف‌زاده


4. نقد ساختارگرایی در گذر نظریه و تطبیق

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 107-126

10.22059/jlcr.2013.35265

حسین گلی؛ غلامعباس رضائی هفتادر